WIA uitkering

Werknemers die na 2 jaar ziekte meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn, kunnen een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) krijgen. De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) bestaat uit 2 regelingen. De regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikte (WGA) is er voor wie nog gedeeltelijk kan werken. Mensen die helemaal niet meer kunnen werken, krijgen een IVA-uitkering, de Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. De WGA is bedoeld voor werknemers die gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt zijn. Uitgangspunt is dat de werknemer zo veel mogelijk blijft werken. Als aanvulling op de eigen inkomsten zijn er verschillende uitkeringen. Binnen de WGA zijn er 3 soorten uitkeringen: de loongerelateerde uitkering, de loonaanvulling uitkering en de vervolguitkering. Welke WGA-uitkering iemand krijgt, hangt af van de situatie. Voor de loongerelateerde WGA-uitkering gelden 2 voorwaarden:

  • Werknemers kunnen door ziekte 65% of minder van hun oude loon verdienen.
  • Zij hebben in 26 van de laatste 36 weken voordat ze ziek werden, nog gewerkt.

De loongerelateerde uitkering is gebaseerd op het vroegere loon, het arbeidsverleden en het eventuele huidige loon. Hoe meer iemand verdient met werken, hoe hoger het totale inkomen. Een loonaanvullinguitkering is voor mensen die geen loongerelateerde uitkering (meer) krijgen. Daarnaast moeten zij voldoen aan 2 voorwaarden:

  • Zij zijn tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt.
  • Zij verdienen ten minste 50% van wat zij kunnen verdienen.

Een WGA vervolguitkering is voor mensen die geen loongerelateerde uitkering (meer) krijgen en die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Zij zijn tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt.
  • Zij verdienen minder dan 50% van wat zij kunnen verdienen.

Een WGA uitkering is een aanvulling op de eigen inkomsten uit werk. De werknemer zorgt zelf voor het deel dat hij nog wel kan verdienen. Het uitgangspunt van de WGA is: hoe meer iemand werkt, hoe hoger het inkomen wordt. Op de site van het UWV staan rekenhulpen waarmee iemand zelf de hoogte van elke WGA-uitkering kan berekenen. De IVA-uitkering voor volledig arbeidsongeschikten regelt een uitkering voor mensen die niet meer kunnen werken en weinig kans hebben op herstel. Zij zijn volledig arbeidsongeschikt als zij niet meer dan 20% van het laatstverdiende loon kunnen verdienen. Werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn en die (waarschijnlijk) niet meer beter kunnen worden, hebben recht op inkomensbescherming. Zij krijgen tot de AOW leeftijd een IVA-uitkering, als ze aan de voorwaarden blijven voldoen. Mensen met een IVA-uitkering hoeven niet actief op zoek te gaan naar werk. Wanneer iemand toch weer (gedeeltelijk) kan gaan werken, kan dit natuurlijk altijd. De IVA-uitkering bedraagt 75% van het laatstverdiende loon. Hieraan is wel een maximum verbonden: het maximumdagloon.

Voor meer informatie zie: logotype-government-of-the-netherlands-nl