Contactgegevens

HomeContactgegevens

Hieronder vindt u hoe u ons kunt bereiken:

Algemene contactgegevens

Postadres:   p/a Brinkstraat 133-8, 7512 EC Enschede

E-mail: secretaris@kortermaarkrachtig.com

Website: www.kortermaarkrachtig.com

Bank: NL 37 ABNA 0433 6813 65

Bestuur

Voorzitter: Sepholine Loman
voorzitter@kortermaarkrachtig.com
Penningmeester: Siebe Doop
penningmeester@kortermaarkrachtig.com
Secretaris: Martin Zandt
secretaris@kortermaarkrachtig.com
Telefoon bureau: 06 2211 1485

Algemene bestuursleden

Nadine Donders
nadinedonders@kortermaarkrachtig.com
Ramon Gijsen (mede namens de werkgroep ‘Op een ander been gezet’)
ramongijsen@kortermaarkrachtig.com
Rob Smit Duijzentkunst
robsmitduijzentkunst@kortermaarkrachtig.com

Adviseur/ondersteuner van het bestuur

Harry Dietz
bureau@kortermaarkrachtig.com

Regio- en provinciecoördinatoren

Provincie Groningen
Angelina Windsant
rcgroningen@kortermaarkrachtig.com
Telefoon 06 4658 5572

Provincie Friesland
Symen Sybrandy
rcfriesland@kortermaarkrachtig.com
Telefoon 06 5325 4895

Provincie Drenthe
Akkie Emmaneel
rcdrenthe@kortermaarkrachtig.com
Telefoon 06 3632 1561

Regio Oost (Overijssel en Gelderland)
Ronald Gerrits
rcoost@kortermaarkrachtig.com
Telefoon 06 5069 6369

Provincie Flevoland
Aad Tander-Hendriks
rcflevoland@kortermaarkrachtig.com
Telefoon 06 1040 7381

Regio Utrecht
Erwin Oostrom
rcutrecht@kortermaarkrachtig.com
Telefoon: 06 4098 0592

Provincie Noord-Holland
Marcel Zonjee
rcnoordholland@kortermaarkrachtig.com
Telefoon: 06 4150 1353

Provincie Zuid-Holland
Jacqueline van Brakel (tijdelijk)
rczuidholland@kortermaarkrachtig.com

Provincie Zeeland
Vacature
rczuid@kortermaarkrachtig.com

Provincie Noord-Brabant
Vacature
rczuid@kortermaarkrachtig.com

Provincie Limburg
Vacature
rczuid@kortermaarkrachtig.com

Ervaringsdeskundige coaches
Rob Smit Duijzentkunst
rr.smitd@planet.nl (06 2056 7001)

Elise Adriaanse
rielise@telfort.nl (06 2164 1456)
www.rielise.nl

Ledenadministratie
Bureau KMK
Telefoon: 06 2211 1485
leden@kortermaarkrachtig.com

Hoofdredactie ledenblad ‘Kort&Krachtig! en advertentiebeheer
Harry Dietz
Telefoon: 06 2211 1485
redactie@kortermaarkrachtig.com

Vrijwilligerscoördinator en beheer Facebookpagina
Mary van Dijk
facebookbeheer@kortermaarkrachtig.com

Websitebeheer
Harry Dietz
webmaster@kortermaarkrachtig.com