Contactgegevens

HomeContactgegevens

Hieronder vindt u hoe u ons kunt bereiken:

 

Algemene contactgegevens:

Postadres:   p/a Postbus 1242  3500 BE Utrecht
E-mail: secretaris@kortermaarkrachtig.com
Website: www.kortermaarkrachtig.com
Forum: www.kortermaarkrachtig.com/forum
Bank: Nl 37 ABNA 043 368 1365

 

Bestuur:
Voorzitter: Kees Bor
voorzitter@kortermaarkrachtig.com
Penningmeester: Siebe Doop
penningmeester@kortermaarkrachtig.com
Secretaris: Martin Zandt
secretaris@kortermaarkrachtig.com

Algemene bestuursleden
Sepholine Lohman
bestuurslid1@kortermaarkrachtig.com
Nadine Donders
bestuurslid2@kortermaarkrachtig.com

Vergaderdata van het KMK-bestuur in 2019

Regiocoördinatoren 

Regio Noord (Friesland, Groningen, Drenthe)
(vacant)
rcnoord@kortermaarkrachtig.com

Regio Oost (Overijssel en Gelderland)
Ronald Gerrits
rcoost@kortermaarkrachtig.com
Telefoon 06 5069 6369

Regio Noord-Holland
Marcel Zonjee
rcnoordholland@kortermaarkrachtig.com
Telefoon: 06 4150 1353

Regio Zuid-Holland
Jacqueline van Brakel (tijdelijk)
rczuidholland@kortermaarkrachtig.com

Regio Zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg)
Pieter Sweep
rczuid@kortermaarkrachtig.com
Telefoon 06 1320 6928

Regio Flevoland
Henk Ceron
rcflevoland@kortermaarkrachtig.com
Telefoon 06 3871 5197

Regio Utrecht
Jan-Zeddeman
rcutrecht@kortermaarkrachtig.com
Tel 06 5154 9297

Ervaringsdeskundige coaches
Rob Smit Duijzentkunst
rr.smitd@planet.nl (06 2056 7001)

Elise Adriaanse
rielise@telfort.nl (06 2164 1456)
www.rielise.nl

Coördinatie ervaringsdeskundigen
(vacant)
ervaring@kortermaarkrachtig.com

Ledenadministratie
Martin Zandt
leden@kortermaarkrachtig.com

Hoofdredactie ledenblad ‘Kort&Krachtig!
Caroline van den Kommer en Harry Dietz
redactie@kortermaarkrachtig.com

Webmaster
Harry Dietz
webmaster@kortermaarkrachtig.com

Facebook
Mary van Dijk
facebookbeheer@kortermaarkrachtig.com

Advertentiebeheer
Harry Dietz
redactie@kortermaarkrachtig.com