Contactgegevens

HomeContactgegevens

Hieronder vindt u hoe u ons kunt bereiken:

 

Algemene contactgegevens

Postadres:   p/a Brinkstraat 133-8, 7512 EC Enschede

E-mail: secretaris@kortermaarkrachtig.com

Website: www.kortermaarkrachtig.com

Forum: www.kortermaarkrachtig.com/forum

Bank: Nl 37 ABNA 043 368 1365

Bestuur

Voorzitter: vacature
voorzitter@kortermaarkrachtig.com
Penningmeester: Siebe Doop
penningmeester@kortermaarkrachtig.com
Secretaris: Martin Zandt
secretaris@kortermaarkrachtig.com

Algemene bestuursleden

Sepholine Lohman (waarnemend voorzitter)
bestuurslid1@kortermaarkrachtig.com
Nadine Donders
bestuurslid2@kortermaarkrachtig.com
Ramon Gijsen (namen de werkgroep ‘Op een ander been gezet’)
bestuurslid3@kortermaarkrachtig.com
Rob Smit Duijzentkunst
bestuurslid4@kortermaarkrachtig.com

Vergaderdata van het KMK-bestuur in 2019

  • 14 januari 2019
  • 11 februari 2019
  • 21 maart 2019
  • 18 april 2019
  • 23 mei 2019 (25 mei 2019: Algemene Ledenvergadering)
  • 20 juni 2019
  • 18 september 2019
  • 10 oktober 2019
  • 14 november 2019
  • 19 december 2019

Regio- en provinciecoördinatoren 

Provincie Groningen
(vacature)
rcnoord@kortermaarkrachtig.com

Provincie Friesland
(vacature)
rcnoord@kortermaarkrachtig.com

Provincie Drenthe
(vacature)
rcnoord@kortermaarkrachtig.com

Regio Oost (Overijssel en Gelderland)
Ronald Gerrits
rcoost@kortermaarkrachtig.com
Telefoon 06 5069 6369

Provincie Flevoland
Henk Ceron
rcflevoland@kortermaarkrachtig.com
Telefoon 06 3871 5197

Regio Utrecht
Jan Zeddeman
rcutrecht@kortermaarkrachtig.com
Tel 06 5154 9297

Provincie Noord-Holland
Marcel Zonjee
rcnoordholland@kortermaarkrachtig.com
Telefoon: 06 4150 1353

Provincie Zuid-Holland
Jacqueline van Brakel (tijdelijk)
rczuidholland@kortermaarkrachtig.com

Provincie Zeeland
Vacature
rczuid@kortermaarkrachtig.com

Provincie Noord-Brabant
Vacature
rczuid@kortermaarkrachtig.com

Provincie Limburg
Vacature
rczuid@kortermaarkrachtig.com

Ervaringsdeskundige coaches
Rob Smit Duijzentkunst
rr.smitd@planet.nl (06 2056 7001)

Elise Adriaanse
rielise@telfort.nl (06 2164 1456)
www.rielise.nl

Coördinatie ervaringsdeskundigen
(vacant)
ervaring@kortermaarkrachtig.com

Ledenadministratie
Martin Zandt
leden@kortermaarkrachtig.com

Hoofdredactie ledenblad ‘Kort&Krachtig!
Caroline van den Kommer en Harry Dietz
redactie@kortermaarkrachtig.com

Webmaster
Harry Dietz
webmaster@kortermaarkrachtig.com

Facebook
Mary van Dijk
facebookbeheer@kortermaarkrachtig.com

Advertentiebeheer ‘Kort&Krachtig!’
Harry Dietz
redactie@kortermaarkrachtig.com