Contactgegevens

HomeContactgegevens

Hieronder vindt u hoe u ons kunt bereiken:

 

Algemene contactgegevens

Postadres:   p/a Brinkstraat 133-8, 7512 EC Enschede

E-mail: secretaris@kortermaarkrachtig.com

Website: www.kortermaarkrachtig.com

Forum: www.kortermaarkrachtig.com/forum

Bank: NL 37 ABNA 0433 6813 65

Bestuur

Voorzitter: vacature
voorzitter@kortermaarkrachtig.com
Penningmeester: Siebe Doop
penningmeester@kortermaarkrachtig.com
Secretaris: Martin Zandt
secretaris@kortermaarkrachtig.com

Algemene bestuursleden

Sepholine Lohman (waarnemend voorzitter)
sepholineloman@kortermaarkrachtig.com
Nadine Donders
nadinedonders@kortermaarkrachtig.com
Ramon Gijsen (mede namens de werkgroep ‘Op een ander been gezet’)
ramongijsen@kortermaarkrachtig.com
Rob Smit Duijzentkunst
robsmitduijzentkunst@kortermaarkrachtig.com

Vergaderdata van het KMK-bestuur in 2020

  • 25 juni 2020
  • 17 september 2020
  • 15 oktober 2020
  • 12 november 2020
  • 17 december 2020

Regio- en provinciecoördinatoren 

Provincie Groningen
(vacature)
rcnoord@kortermaarkrachtig.com

Provincie Friesland
(vacature)
rcnoord@kortermaarkrachtig.com

Provincie Drenthe
(vacature)
rcnoord@kortermaarkrachtig.com

Regio Oost (Overijssel en Gelderland)
Ronald Gerrits
rcoost@kortermaarkrachtig.com
Telefoon 06 5069 6369

Provincie Flevoland
Mary van Dijk
maryvandijk@kortermaarkrachtig.com
Telefoon 06 1315 8381

Regio Utrecht
Jan Zeddeman /Erwin Oostrom
rcutrecht@kortermaarkrachtig.com
Tel 06 5154 9297

Provincie Noord-Holland
Marcel Zonjee
rcnoordholland@kortermaarkrachtig.com
Telefoon: 06 4150 1353

Provincie Zuid-Holland
Jacqueline van Brakel (tijdelijk)
rczuidholland@kortermaarkrachtig.com

Provincie Zeeland
Vacature
rczuid@kortermaarkrachtig.com

Provincie Noord-Brabant
Vacature
rczuid@kortermaarkrachtig.com

Provincie Limburg
Vacature
rczuid@kortermaarkrachtig.com

Ervaringsdeskundige coaches
Rob Smit Duijzentkunst
rr.smitd@planet.nl (06 2056 7001)

Elise Adriaanse
rielise@telfort.nl (06 2164 1456)
www.rielise.nl

Ledenadministratie
Martin Zandt
leden@kortermaarkrachtig.com

Hoofdredactie ledenblad ‘Kort&Krachtig!
Caroline van den Kommer en Harry Dietz
redactie@kortermaarkrachtig.com

Webmaster
Harry Dietz
webmaster@kortermaarkrachtig.com

Facebook
Mary van Dijk
facebookbeheer@kortermaarkrachtig.com

Advertentiebeheer ‘Kort&Krachtig!’
Harry Dietz
redactie@kortermaarkrachtig.com