Het behartigen van de belangen voor de leden van KorterMaarKrachtig is een van de hoofdtaken van de vereniging. Hierbij is het van belang dat de vereniging enige omvang heeft om zo samen een vuist te kunnen maken. Samen sta je sterker  en dit geld met name bij het behartigen van gezamenlijke belagen. Maar ook voor het behartigen van uw persoonlijke belangen is het belangrijk te weten dat er een sterke organisatie achter u staat. Wij proberen uw belangen zo goed mogelijk te behartigen bij zowel de zorgverzekeraars als bij gemeenten m.b.t. bijvoorbeeld zaken die te maken kunnen hebben met de WMO. Het behartigen van uw belangen gebeurd dus zowel individueel als collectief. Ook kan worden geadviseerd over juridische bijstand en kan middels de stichting Zorgvraag hierover beleidsmakers en gebruikers worden geïnformeerd. Uw lidmaatschap van de vereniging kan dus echt het verschil maken.