Een prothese

09-afgewerkte-OB-protheseEen beenprothese of kunstbeen is een prothesevoorziening dat is samengesteld uit onderdelen en bedoeld om in functie, gebruik, uiterlijk (of een combinatie hiervan) een niet (meer) bestaand oorspronkelijk been of gedeelte daarvan te vervangen. Een beenprothese kan hiermee de gebruiker gedeeltelijk diens verlies aan mobiliteit opheffen en/of een onopvallender uiterlijk teruggeven. De verschillende onderdelen van een prothese kunnen zijn een koker,de bevestiging van de koker aan het been, de protheseknie, de prothesevoet en verbindingsstangen tussen de verschillende onderdelen. Voor u echter uw eerste prothesevoorziening aangemeten krijgt zijn eerst nog een aantal andere zaken van belang. Allereerst moet uw stomp qua omvang voldoende stabiel zijn. Op het moment dat dit het geval is en dat de operatiewond goed genezen is, wordt er in de meeste gevallen een gipsafdruk van uw stomp gemaakt. Hierna zal de instrumentenmaker uw eerste oefenprothese maken waarmee u voorzichtig kunt gaan oefenen met staan en lopen.