Over 'LedeMaatjes' en het lidmaatschap

HomeOver ‘LedeMaatjes’ en het lidmaatschap

Bij de werkgroep ‘LedeMaatjes’ zijn ongeveer 110 ouders aangesloten die allemaal een zoon of dochter met een been- of armafwijking hebben. ‘Nieuwe’ ouders kunnen bij deze werkgroep steun, advies, erkenning en informatie vinden. Het is fijn om te praten met anderen die hetzelfde hebben  meegemaakt, om ervaringen en emoties te delen.
Trouwens, ook voor de kinderen is het fijn om andere kinderen met een verkort been te ontmoeten, als zij wat ouder zijn.

Bij de werkgroep zijn ook professionals aangesloten: een prothesemaker en een bestuurslid van KorterMaarKrachtig.

Wat doet ‘LedeMaatjes’?

Ouders van een kind met een verkort been kunnen bij ‘Op een ander been gezet’ terecht om:

 • informatie te krijgen over behandelmethoden, hulpmiddelen, financiële zaken enz.
 • ervaringen uit te wisselen met andere ouders
 • informatie- en familiedagen bij te wonen

De werkgroep onderhoudt onder andere contacten met:

 • Multidisciplinaire behandelteams
 • Revalidatiecentra en ziekenhuizen
 • Leveranciers en producenten van prothesen en andere hulpmiddelen
 • Zorgverzekeraars

Samenstelling van de werkgroep

De ‘dagelijkse’ gang van zaken van de werkgroep wordt geregeld door de volgende leden:

 • Nicolaas Bessels, voorzitter, vader van Kei (2015)
 • San Vermaas, secretaris, moeder van Li Qing (2007)
 • Rick Pouwels, vader van Pleun (2015)
 • Wilma Kwakernaak, moeder van Levi (2013)
 • Dan van Regteren, vader van Veerle (2010)
 • Noor van Lingen, ervaringsdeskundige (2002)
 • Bert Voskuil, orthopedisch instrumentmaker bij De Hoogstraat Orthopedietechniek in Utrecht
 • Coen Heger, orthopedisch instrumentmaker bij De Hoogstraat Orthopedietechniek in Utrecht
 • Kim Massen, orthopedisch instrumentmaker bij De Hoogstraat Orthopedietechniek in Utrecht
 • Nadine Donders, oud-bestuurslid van de vereniging KorterMaarKrachtig

KorterMaarKrachtig

De werkgroep ‘LedeMaatjes’ is sinds 2018 de ‘jeugdafdeling’ van KorterMaarKrachtig, de Nederlandse patiëntenvereniging van en voor mensen die een amputatie hebben ondergaan of geboren zijn met een kort been of een korte arm. Daar zijn ruim 900 mensen lid van, waaronder zo’n 120 ouders van een kind met een aanlegstoornis van been of arm.
Het lidmaatschap van KMK kost maar € 30,00 per jaar (sinds 2019). Daarvoor ontvangen de leden vier keer per jaar het magazine ‘Kort&Krachtig!’. De leden hebben stemrecht tijdens de ledenvergadering en kunnen deelnemen aan alle activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd, zoals ledendagen, informatiebijeenkomsten, bezoeken aan instrumentmakerijen, boottochtjes enz. Het lidmaatschap wordt meestal vergoed als u een aanvullende zorgverzekering hebt.
Klik hier voor de aanmeldingsprocedure.