Over 'Op een ander been gezet' en het lidmaatschap

HomeOver ‘Op een ander been gezet’ en het lidmaatschap

Bij de werkgroep ‘Op een ander been gezet’ zijn ongeveer 100 ouders aangesloten die allemaal een zoon of dochter met een beenafwijking hebben. ‘Nieuwe’ ouders kunnen bij deze werkgroep steun, advies, erkenning en informatie vinden. Het is fijn om te praten met anderen die hetzelfde hebben  meegemaakt, om ervaringen en emoties te delen.
Trouwens, ook voor de kinderen is het fijn om andere kinderen met een verkort been te ontmoeten, als zij wat ouder zijn.

Bij de werkgroep zijn ook professionals aangesloten: een prothesemaker, een kinderfysiotherapeut en een bestuurslid van KorterMaarKrachtig.

Wat doet ‘Op een ander been gezet’?

Ouders van een kind met een verkort been kunnen bij ‘Op een ander been gezet’ terecht om:

 • informatie te krijgen over behandelmethoden, hulpmiddelen, financiële zaken enz.
 • ervaringen uit te wisselen met andere ouders
 • informatie- en familiedagen bij te wonen

De werkgroep onderhoudt onder andere contacten met:

 • Multidisciplinaire behandelteams
 • Revalidatiecentra en ziekenhuizen
 • Leveranciers en producenten van prothesen en andere hulpmiddelen
 • Zorgverzekeraars

Samenstelling van de werkgroep

De ‘dagelijkse’ gang van zaken van de werkgroep wordt geregeld door de volgende leden:

 • Ramon Gijsen, voorzitter, vader van Zilan (2006, bovenbeenprothese)
 • San Vermaas moeder van Li Qing (2007, verlengingsprothese)
 • Wendy de Rooij, moeder van Guust (2004, bovenbeenprothese)
 • Ruben Landman, vader van Victor (2005, omkeerplastiek)
 • Nicolaas Bessels, vader van Kei (2015, twee onderbeenprothesen)
 • Anka Michielsen, kinderfysiotherapeut bij De Hoogstraat in Utrecht
 • Bert Voskuil, orthopedisch instrumentmaker bij De Hoogstraat Orthopedietechniek in Utrecht
 • Nadine Donders, bestuurslid van de vereniging KorterMaarKrachtig

KorterMaarKrachtig

De werkgroep ‘Op een ander been gezet’ is sinds 2018 de ‘jeugdafdeling’ van KorterMaarKrachtig, de Nederlandse patiëntenvereniging van mensen met een amputatie of een reductiedefect. Daar zijn ruim 875 mensen lid van, waaronder zo’n 100 ouders van een kind met een aanlegstoornis van been of arm.
Het lidmaatschap van KMK kost maar € 30,00 per jaar (sinds 2019). Daarvoor ontvangen de leden vier keer per jaar het magazine Kort&Krachtig! en kunnen zij gebruik maken van het KMK-forum. De leden hebben stemrecht tijdens de ledenvergadering en kunnen deelnemen aan alle activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd, zoals ledendagen, informatiebijeenkomsten, bezoeken aan instrumentmakerijen, boottochtjes enz. Het lidmaatschap wordt meestal vergoed als u een aanvullende zorgverzekering hebt.
Klik hier voor de aanmeldingsprocedure.