Het doel van contact met ervaringsdeskundigen is om iedereen, aan wie is meegedeeld dat een amputatie moet plaatsvinden of kort geleden geamputeerd is of geboren met een verkorting, in staat te stellen in contact te komen met iemand die ruime ervaring heeft met een amputatie en/of het dragen van een prothese. Het verlies van een deel van een arm of been is een zeer ingrijpende gebeurtenis waarmee de geamputeerde lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk in het reine moet zien te komen.

Daarbij kan het contact met een ervaringsdeskundige veel steun bieden. Vooral in de eerste  periode na de amputatie en zo mogelijk al daarvoor. Bij een ervaringsdeskundige, kunnen geamputeerde een luisterend oor, begrip, erkenning en herkenning vinden die een professionele hulpverlener niet op deze wijze kan geven. De ontmoeting met een ervaringsdeskundige die zelf heeft leren leven met zijn amputatie kan soms een enorme opluchting zijn, soms zelfs een openbaring. Herkenning vinden bij een ervaringsdeskundige betekent tevens een vorm van erkenning; erkenning van het feit dat het aanvaarden en het leren omgaan met de amputatie een heel karwei is. De steun van een ervaringsdeskundige die KorterMaarKrachtig u kan bieden kan ertoe bijdragen dat u weer actief durft en kan worden en dat uw zelfbeeld weer hersteld wordt.

Ook in een later stadium is de mogelijkheid van individueel contact belangrijk. Bijvoorbeeld bij tegenspoed en teleurstellingen, bij praktische problemen of als men behoefte heeft aan informatie of uitwisseling van ervaringen. Wij denken dat we door onze eigen ervaringen en de kennis van de ervaringen van anderen uit KorterMaarKrachtig vanuit die specifieke praktijksituatie een positief perspectief  kunnen laten zien aan mensen die net een amputatie hebben ondergaan en zeker aan mensen die te horen hebben gekregen dat de amputatie binnenkort moet plaatsvinden.

In KorterMaarKrachtig willen die mensen het ervaringsdeskundigen contact doen die zelf het leven met hun amputatie weer goed op orde hebben gekregen, maar wel weten waar je allemaal tegenaan kunt lopen na een amputatie. Onze ervaringsdeskundigen zijn zeer verschillend: in leeftijd, met gezinnen, met kinderen, alleen levend, jong of oud, en  diverse redenen voor de ondergane amputatie. Onze ervaringsdeskundigen hebben allerlei verschillende amputatieniveaus: eenzijdig / tweezijdig of door de knie.

Ons streven is om al in een vroeg stadium, voordat de amputatie heeft plaatsgevonden, met de patiënt contacten te leggen; zodoende kunnen al vroegtijdig vragen worden beantwoord