Wat doet KorterMaarKrachtig

HomeOrganisatieWat doet KorterMaarKrachtig

 

KorterMaarKrachtig is opgericht om drie hoofd taken te vervullen:

Verder heeft KorterMaarKrachtig zich nog een aantal sub doelen gesteld. Zo houd de vereniging zich onder anderen bezig met:

  • het beantwoorden van telefonische- en email vragen.
  • het beheren en onderhouden van een eigen internetsite.
  • het organiseren van bijeenkomsten over diverse zaken rond het prothese gebruik. Jaarlijks worden een aantal dagen georganiseerd waarvoor de onderwerpen  gedeeltelijk afhankelijk zijn van de actualiteit, zoals bijvoorbeeld algemene  onderwerpen als communicatie, lotgenotencontact, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vergoedingen en prothesetechniek etc.
  • het onderhouden van contacten met (revalidatie)artsen, orthopeden, zorgverzekeraars, orthopedisch instrumentmakers, de orthopedische industrie, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers en zorginstellingen (ziekenhuizen, revalidatiecentra) om de kwaliteit en  beschikbaarheid van de prothesevoorziening, de zorg voor de  prothesevoorziening en de toegankelijkheid tot andere voorzieningen te  verbeteren
  • het bijhouden van alle ontwikkelingen op het gebied van prothesiologie bij (met behulp van wetenschappelijke tijdschriften en het volgen van bijvoorbeeld seminars van Koepelorganisaties en ISPO).
  • het uitgeven van een kwartaalblad, en het maken van informatiemateriaal over prothese gebruik en alles wat daarmee samenhangt.
  • het vergroten van de naamsbekendheid zodat het niet meer voorkomt dat er prothese gebruikers zijn die nog nooit van KorterMaarKrachtig gehoord hebben; getracht wordt dit te bereiken via o.a. ziekenhuizen, revalidatieartsen en orthopedisch instrumentmakerijen.