Oorzaken

Bij een amputatie wordt zoals gezegd een deel van of een geheel ledemaat verwijderd. Een amputatie is overigens een van de oudste orthopedische ingrepen. Gemiddeld 80 % van de patiënten is ouder dan 65 jaar. De oorzaak voor een amputatie is grofweg in de volgende categorieën in te delen: Bloedvatproblemen: met of  zonder diabetes mellitus (suikerziekte) 95 %,) , Trauma : 4 %, Tumor : 1 %.

De oorzaak van een amputatie komt feitelijk allemaal op hetzelfde neer: er is meestal sprake van zodanige weefselschade (beschadiging en/ of versterf), dat het niet amputeren ernstige gevolgen heeft voor het verdere leven. Het grootste deel van de gedane amputaties bestaat uit amputaties onder de knie (incl. voetamputaties).

Juist het aantal amputaties onder de knie is sinds de 80er jaren van de 20e eeuw, zowel absoluut als relatief, fors toegenomen. Per tienduizend inwoners krijgen twintig personen te maken met een beenamputatie. Lees verder over het belang vaneen algehele goede gezondheid.