Lidmaatschap opzegging

HomeLidmaatschap opzegging

Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dan moet u dit uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar doen. Dus vóór 1 november van het lopende jaar.

Dit kan via een mail aan: leden@kortermaarkrachtig.com óf per post aan: KorterMaarKrachtig, t.a.v. Ledenadministratie, Brinkstraat 133-8, 7512 EC Enschede.