Word donateur

HomeOrganisatieWord donateur

Draagt u de vereniging KorterMaarKrachtig en haar doelstellingen een warm hart toe dan kunt u ons steunen. Voor minimaal €20,- per jaar bent u al donateur van KorterMaarKrachtig. Hiervoor ontvangt u minimaal vier maal per jaar het ledenbladen bent u van harte welkom op de door de vereniging georganiseerde activiteiten. Uw bijdrage komt geheel ten goede aan het fantastische werk dat onze vrijwilligers leveren. Uw bijdrage maakt het verschil. Voor meer informatie over uw donateurschap kunt u contact opnemen met onze penningmeester, penningmeester@kortermaarkrachtig.com

Uw donateursbijdrage kunt u overmaken op IBAN NL37ABNA0433681365 t.n.v. KORTERMAARKRACHTIG.