Loondoorbetaling

Geld-verdienen-im-Internet

Als u ziek wordt en/of een amputatie moet ondergaan en u bent in dienst bij een werkgever is deze verplicht uw loon minimaal 2 jaar door te betalen. Dit doorbetalen is uiteraard zolang uw contract bij uw werkgever loopt. Over de 2 jaar mag de werkgever maximaal 170% van het laats verdiende salaris doorbetalen. Dit betekend dat de werkgever er bijvoorbeeld voor kan kiezen om het eerste jaar 100% en het tweede jaar nog 70% uit te keren. Hoe e.e.a. geregeld is word meestal vastgelegd in de cao.

Als u met uw werkgever geen cao heeft kunt u samen met uw werkgever in overleg gaan. De werkgever zal in dergelijke gevallen een regeling met u moeten treffen. Als u een tijdelijk contract heeft en deze loopt af terwijl u nog ziek bent dan kunt u in aanmerking komen voor een ziektekostenuitkering van het UWV. Zie voor meer informatie www.uwv.nl.