Re-integratie

Alles is tijdens uw ziekte gericht op re-integratie in de arbeidsmarkt. Ofwel u doet dit met uw werkgever in samenwerking met een deskundige partij (re-integratiebureau of arbodienst), ofwel u doet dit vanuit een uitkeringspositie samen met het UWV. Informatie hierover vind u o.a. in de CAO.

Een arbeidsdeskundige wordt betaald door de werkgever maar is onafhankelijk en kijkt samen met u of en zo ja op welke wijze u weer aan het werk kunt. Zijn er bijvoorbeeld aanpassingen op de werkplaats noodzakelijk. Uiteraard heeft de arbeidsdeskundige over medische gegevens over u een geheimhoudingsplicht. Het is belangrijk dat u uw medewerking verleent aan het plan van aanpak dat voor u word opgesteld en u zich aan het stappenplan houd. Het UWV beoordeelt als u langer dan twee jaar ziek bent geweest of u voldoende heeft meegewerkt en samen met uw werkgever er alles aan heeft gedaan om weer aan het werk te komen.

Soms lukt het niet om bij uw huidige werkgever weer aan de slag te kunnen. Ook voor het vinden van ander geschikter werk, een nieuwe baan, kan een re-integratiebedrijf van dienst zijn. Ook kunt u zelf stappen ondernemen om te kijken of ander werk wellicht geschikter voor u kan zijn, bijvoorbeeld verder gaan als zelfstandig ondernemer (ZZP-er). Een re-integratiebedrijf kan u o.a. helpen met een beroepskeuzetest of sollicitatietrainingen.

Voor meer informatie zie: www.uwv.nl. en www.blikopwerk.nl.

uwv  logo (3)