Belastingzaken

Als u een amputatie heeft ondergaan of gebruik maakt van een prothese en/of andere hulpmiddelen heeft maakt u vaak meer kosten dan gewoonlijk. Deze kosten zijn deels nog steeds aftrekbaar van de belasting. Om een overzicht te krijgen in alle regelgeving heeft de Gehandicapten Raad een speciale website ontwikkeld: www.meerkosten.nl Op deze site vind u alle informatie aangaande belastingzaken, specifieke zorgkosten en de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, de Wtcg.

belastingaangifte

Uw belastingaangifte:

Geld terug van de Belastingdienst kan namelijk nog steeds. Maak hiervoor gebruik van de aftrek van specifieke zorgkosten of van andere belastingvoordelen. Hebt u aantoonbaar veel uitgaven voor zorg, hulpmiddelen en voorzieningen? Dan komt u vrijwel zeker in aanmerking voor de aftrek van specifieke zorgkosten. Op de site vind u nadere informatie. De aftrek van specifieke zorgkosten is echter niet het enige belastingvoordeel waar men gebruik van kan maken. In de rubriek ‘Andere belastingvoordelen’ leest u over de aftrek van uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten van 27 jaar en ouder die in een instelling wonen, over de zogenaamde jong gehandicapten korting, over de aftrek van premies voor lijfrenten voor een gehandicapt (klein)kind en over de extra startersaftrek voor ondernemers met een arbeidshandicap. Bent u op zoek naar informatie over eerdere belastingjaren, raadpleeg dan de brochures van de CG Raad over die jaren. U vindt ze in de CG Raad webwinkel.

Wet tegemoetkomingen chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg):

Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent, komt u mogelijk in aanmerking voor een extra tegemoetkoming uit de Wtcg van € 350 (€ 342 in 2012). Deze extra tegemoetkoming staat los van de algemene tegemoetkoming uit de Wtcg die chronisch zieken en gehandicapten krijgen. U komt in aanmerking voor de tegemoetkoming als u op 1 juli van het betreffende jaar:

  • minstens 35% arbeidsongeschikt was;
  • AWBZ verzekerd was;
  • recht had op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV (WAO-uitkering, WIA uitkering, Wajong uitkering of WAZ uitkering).

Als u recht heeft op de tegemoetkoming, betaalt het UWV deze automatisch aan u uit. De tegemoetkoming voor 2013 is € 350 netto en krijgt u in het derde kwartaal van 2013. Krijgt u uw uitkering via uw werkgever of een andere instantie dan het UWV? Dan ontvangt u de tegemoetkoming ook via uw werkgever of die andere instantie. De arbeidsongeschiktheid tegemoetkoming is niet inkomensafhankelijk. De algemene tegemoetkoming uit de Wtcg is dat wel.

Naast de extra tegemoetkoming uit de Wtcg kunt u als (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte ook recht hebben de algemene tegemoetkoming uit de Wtcg.

Voor meer informatie zie ook:logotype-government-of-the-netherlands-nl