Ziektewetuitkering

U kunt een Ziektewet uitkering van UWV krijgen omdat uw ziek bent en u geen werkgever (meer) heeft. Ook kunt u zich bij het UWV verzekeren voor ziekte en arbeidsongeschiktheid als u niet meer verplicht verzekerd bent. Dit kan zijn als u bijvoorbeeld een eigen bedrijf begint( bijvoorbeeld ZZP-ers), een alfa hulp bent of tijdelijk in het buitenland werkt. U kunt dus voor een Ziektewet uitkering in aanmerking komen als u bijvoorbeeld:

  • een (tijdelijk) contract hebt dat afloopt tijdens uw ziekte;
  • u oproepkracht of uitzendkracht bent en bij ziekte geen recht op loondoorbetaling hebt;
  • u een WW-uitkering ontvangt en langer dan 13 weken ziek bent;
  • u al arbeidsgehandicapt bent en binnen 5 jaar na indiensttreding ziek wordt;
  • u orgaandonor bent.
  • U een zogenoemd fictief dienstverband heeft. Bijvoorbeeld thuiswerker, stagiair, provisiewerker of freelancer;
  • u niet meer via uw werkgever verzekerd bent voor de Ziektewet, maar binnen een maand na het beëindigen van de verzekering ziek wordt;
  • u  vrijwillig verzekerd bent voor de Ziektewet (bijvoorbeeld ZZP-ers).

Deze uitkering is voor (ex-)werknemers die jonger is dan 65 en geen recht meer heeft op doorbetaling van het loon door de werkgever. Een medewerker van UWV begeleidt u tijdens uw ziekte en uw re integratie naar de arbeidsmarkt. Samen bekijkt u uw situatie en uw mogelijkheden. Tijdens uw ziekte ontvangt u wekelijks een Ziektewet uitkering. U krijgt maximaal 2 jaar een Ziektewet uitkering. De uitkering is 70% van het dagloon en kunt u zelf berekenen met de Rekenhulp op de site van het UWV. Als u een uitkering krijgt, moet u een aantal financiële zaken zelf regelen, zoals bijvoorbeeld uw loonheffingskorting.

Van het UWV ontvangt u een jaaropgaaf voor de belastingdienst. Denk eraan dat u tijdens uw Ziektewet uitkering een aantal plichten maar ook rechten heeft.  Zie voor meer informatie www.uwv.nl