Vrijwilligerswerk en studie

HomeInformatieWerk en inkomenVrijwilligerswerk en studie

Vrijwilligerswerk:

Als u vrijwilligerswerk gaat doen, moet u met een aantal dingen rekening houden. Als u twijfelt kunt u  contact opnemen met uw werkcoach of arbeidsdeskundige. Vrijwilligerswerk is werk waarvoor u niet betaald krijgt (op een mogelijke onkostenvergoeding na) en waarvoor u ook geen betaling kunt verwachten. Dit kan werk zijn dat u bijvoorbeeld doet voor een kerk, moskee of een maatschappelijke organisatie. Heeft u een uitkering en wilt u vrijwilligerswerk gaan doen dan mag dat. Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen en is het een manier om uw sociale contacten te onderhouden. Maar bent u op zoek naar betaald werk, dan mag het vrijwilligerswerk uw re-integratie niet in de weg staan.

Onkostenvergoeding:

Soms krijgt u een onkostenvergoeding voor uw vrijwilligerswerk. De maximale onkostenvergoeding is in 2013 € 150 per maand. Dit bedrag mag in 2013 ook niet hoger zijn dan € 1.500 per jaar. Reiskosten worden hierbij niet meegeteld. Hogere bijdragen kunnen gevolgen hebben  voor de hoogte van uw uitkering. Het is dus belangrijk dat u de bonnetjes bewaart van de onkosten die u maakt. Heeft u een WW-, WGA- of Ziektewet uitkering? Of heeft u na 1 januari 2010 een Wajong uitkering aangevraagd? Dan moet u het altijd aan ons doorgeven als u vrijwilligerswerk doet. Heeft u alleen een WAO-, WAZ- of IVA uitkering? Of heeft u vóór 1 januari 2010 Wajong aangevraagd? Dan heeft u geen sollicitatieplicht en bent u niet verplicht om dit aan het UWV te melden. Om misverstanden te voorkomen adviseren wij u dit echter toch te doen.

In de volgende gevallen bent u altijd verplicht om vrijwilligerswerk te melden:

  • U krijgt meer betaald dan een onkostenvergoeding van € 150 per maand of meer dan € 1.500 per jaar.
  • U doet vrijwilligerswerk dat u voorheen niet had kunnen doen. Het is dus een aanwijzing dat u meer werk aankunt.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht op www.uwv.nl

Studie:

Of u tijdens uw re integratie traject een studie mag volgen en of deze door het UWV vergoed word hangt van uw persoonlijke situatie af. Als de studie of opleiding nodig is voor het vinden van gepast werk dan kan daarvoor toestemming gegeven worden. Hiervoor moet u dus altijd in overleg gaan met uw re integratie bedrijf en uw arbeidsdeskundige of werkcoach van het UWV. Als zij het nodig vinden dat u een opleiding of studie volgt voor het vinden van werk dan kan het UWV uw opleiding betalen. Ook voor vervoerskosten, hulpmiddelen op school kan het UWV een bijdrage leveren in de kosten. Voor meer informatie zie www.uwv.nl

uwv