Wajong uitkering

Jonggehandicapten kunnen ondersteuning van de overheid krijgen bij werk en inkomen. Jongeren met een beperking die niet kunnen werken krijgen een Wajong uitkering. Het UWV voert de wet uit. Als een jongere een Wajong uitkering aanvraagt, biedt het UWV een keuze uit onderstaande mogelijkheden:

 • Hulp om werk te vinden en te behouden of om een opleiding te volgen.
 • Inkomensaanvulling als iemand nog niet kan werken maar in de toekomst wel.
 • Een uitkering tijdens de opleiding. Daarna helpt het UWV om werk te vinden.
 • Een uitkering voor iemand die nog bezig is werk te vinden.
 • Een volledige Wajong uitkering als na onderzoek blijkt dat iemand niet kan werken.

Niet iedereen kan ondersteuning bij werk en inkomen of een uitkering krijgen. Een Wajong uitkering is mogelijk vanaf 18 jaar en eindigt wanneer de AOW leeftijd wordt bereikt. Het UWV helpt jonggehandicapten bij het vinden van werk. Een arbeidsdeskundige van het UWV maakt samen met de jongere een participatieplan. Als een jonggehandicapte werk heeft maar niet genoeg verdient, ontvangt hij een aanvulling op zijn loon. Hiervoor bestaan 3 regelingen:

 • Werkregeling jonggehandicapten tot 27 jaar. Hier gaat het om een jongere met een handicap onder de 27 jaar en die  niet meer dan 20% van het minimumloon verdient. Het UWV vult zijn inkomen aan tot 75% van het minimumloon. Van elke euro die hij meer verdient, mag hij de helft zelf houden. Voorwaarde is dat zijn salaris niet meer wordt dan 100% van het minimumloon. Zo loont het om te werken.
 • Werkregeling jonggehandicapten vanaf 27 jaar. Bij deze regeling gaat het om jongeren met een beperking van 27 jaar of ouder die verdienen wat mogelijk is gezien hun situatie en capaciteiten. Zij krijgen een aanvulling op hun salaris tot 100% van het minimumloon. Verdienen ze minder dan zij zouden moeten kunnen, dan krijgen ze het inkomen aangevuld tot 75% van het minimumloon.
 • Werkregeling met begeleiding. Via deze regeling kunnen jonggehandicapten vanaf 27 jaar een aanvulling krijgen tot 120% van het minimumloon. Het gaat hierbij om jonggehandicapten die:
  * verdienen wat mogelijk is gezien hun situatie en capaciteit;
  * werken met begeleiding van een jobcoach;

Een jonggehandicapte die nu en in de toekomst niet kan werken, krijgt een volledige Wajong uitkering. De uitkering is 75% van het wettelijk minimumloon. Jonggehandicapten die naar school gaan of studeren krijgen meestal studiefinanciering. Daarnaast kunnen ze een inkomensondersteuning krijgen van 25% van het wettelijk minimumloon. De vernieuwde Wet Wajong geldt sinds 2010. Sommige mensen vallen nog onder de regels van de ‘oude’ Wajong. Dit zijn:

 • mensen die al vóór 1 januari 2010 een Wajong uitkering ontvingen;
 • mensen die al vóór 1 januari 2010 een uitkering hebben aangevraagd en hier recht op hadden op basis van de ‘oude’ Wajong.

Overstap van oude Wajong naar nieuwe Wajong is niet verplicht maar kan wel. Het UWV geeft informatie over de gevolgen van de overstap. De Wajong is er vanaf 1 januari 2015 alleen voor mensen die volledig en duurzaam niet kunnen werken en iedere 5 jaar komt er een herkeuring. Mensen die geen recht hebben op de Wajong, kunnen naar het Werkbedrijf. Zij komen in dienst bij de gemeenten en de gemeente verzorgt zo nodig een uitkering op bijstandsniveau.

Ook mensen die al een Wajong hebben worden herkeurd. Iedereen die kan werken kan bij de gemeente terecht voor een uitkering op bijstandsniveau en hulp bij re-integratie.

Zie voor meer informatie:logotype-government-of-the-netherlands-nl