Wsw indicatie

Mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap kunnen vaak moeilijk een baan vinden. De Rijksoverheid geeft gemeenten geld om deze mensen aan het werk te helpen. Dit gebeurt via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Het kabinet wil de sociale werkvoorziening vanaf 2014 onderbrengen in gemeentelijke werkbedrijven. Dit is een belangrijk onderdeel van de nieuwe Participatiewet. Onder de Participatiewet vallen straks alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Rijksoverheid wil dat zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking onder begeleiding bij een bedrijf werken.

Als dit niet mogelijk is, kunnen zij terecht bij een sociale werkplaats of sw bedrijf. De sociale werkvoorziening is bedoeld voor mensen met een geestelijke, lichamelijke of psychische handicap, die niet zelfstandig kunnen werken (arbeidsgehandicapten). De gemeente moet zorgen dat mensen met een indicatie (te verkrijgen via UWV WERKbedrijf) voor de sociale werkvoorziening een werkplek vinden.

Elke gemeente krijgt geld van de Rijksoverheid voor werkplekken in een bedrijf voor sociale werkvoorziening of voor de kosten van begeleiding bij een ‘gewoon’ bedrijf.  Ook kan de gemeente met dit geld een deel van de loonkosten van de werkgever betalen, of aanpassingen op de werkplek. Gemeenten krijgen extra geld voor iedere werknemer met Wsw indicatie die bij een gewone werkgever werkt. Werkgevers die arbeidsgehandicapten in dienst nemen, kunnen extra risico lopen. Bijvoorbeeld omdat deze werknemers minder productief of vaker ziek zijn. Daarom komt de Rijksoverheid hen tegemoet met:

  • korting op de premies voor deze werknemers;
  • een compensatie van de loonkosten als de werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt.

Daarnaast kan de gemeente de werkgever op andere manieren financieel tegemoetkomen. Bijvoorbeeld met een vergoeding voor aanpassingen op de werkplek. Of een tegemoetkoming in de loonkosten (loonkostensubsidie). Het kabinet wil de sociale werkvoorziening onderbrengen in gemeentelijke werkbedrijven. Dit is een belangrijk onderdeel van de nieuwe Participatiewet. In deze wet komen alle regelingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt samen (Wsw, Wajong en Wet werk en bijstand). Per 1 januari 2015 wordt de sociale werkvoorziening afgesloten voor nieuwe werknemers. Vanaf die datum kunnen mensen een beroep doen op het nieuwe werkbedrijf. Mensen die nu in de Wsw zitten krijgen geen herkeuring.

Voor meer informatie zie: logotype-government-of-the-netherlands-nl