Sportloket UMCG

HomeSport en bewegingSportloket UMCG

logo_umcg

De polikliniek Revalidatie heeft een Sportloket, waar mensen met een lichamelijke beperking terecht kunnen met alle vragen over sportbeoefening, zoals het aanbod van geschikte sportmogelijkheden, het kiezen van een vervangende sport, sportkeuringen, blessurebehandeling, hulpmiddelen (bijvoorbeeld een aangepaste rolstoel), verwijzing naar het spreekuur ‘sport en handicap’, enzovoort.

Het Sportloket is een initiatief van het Centrum voor Revalidatie, Huis voor de Sport Groningen en Gehandicaptensport Nederland.

Tijd en plaats

Het Sportloket houdt spreekuur op elke eerste en derde donderdag van de maand, van 13.00 – 16.00 uur, in de polikliniek Revalidatie, Fonteinstraat 4, UMCG.
Het loket wordt bemand door een sport- en beweegconsulent van het Centrum voor Revalidatie. Behalve de intake en begeleiding naar het vinden van een geschikte sportgelegenheid, doet hij tevens nazorg in de vorm van telefonische contacten om een actieve leefstijl te stimuleren.

Verwijzen

Vooralsnog kunnen alleen medisch specialisten in het UMCG patiënten verwijzen. De verwijsmogelijkheden (onder andere voor huisartsen) worden in de loop van 2011 uitgebreid.

Bel voor meer informatie: 050-36 13660

Digitaal aanvraagformulier Beweeg- en Sportadvies