40.Regiotaxi1

Veel gemeenten in Nederland hebben voor vervoer over korte afstanden de regiotaxi of WMO vervoer. Of u in aanmerking komt voor dit vervoer en welke tarieven de gemeente hanteren is per gemeente zeer