Wegenbelasting en BPM

Voor een bestelauto die wordt gebruikt voor het vervoer van een gehandicapte kan een lager tarief voor de motorrijtuigenbelasting gelden. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De bestelauto is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte.
 • De gehandicapte is aangewezen op een bestelauto voor het vervoer van zichzelf in de cabine.
 • Gelijktijdig met de gehandicapte vervoert de bestelauto een niet-opvouwbare rolstoel of ander hulpmiddel van de gehandicapte. Met een ander hulpmiddel wordt bedoeld: een hulpmiddel dat door de handicap noodzakelijk is. Dat hulpmiddel moet zo groot en zwaar zijn, dat de gehandicapte voor zijn vervoer is aangewezen op het gebruik van een bestelauto. Daarbij wordt rekening gehouden met zijn handicap.
 • De bestelauto voldoet aan de inrichtingseisen voor bestelauto’s.
 • Voor de meeste bestelauto’s geldt als inrichtingseis dat ze standaard zijn voorzien van een tussenschot. Is de vaste wand aangepast of verwijderd om een rolstoelgebonden persoon in staat te stellen via de laadruimte in de cabine plaats te nemen? Dan kunnen wij voor deze aanpassing een uitzondering maken. U moet dan bij het verzoek een (eigen) verklaring, ombouwtekening en ombouwnota meesturen. Of, als het kenteken voor 1 juli 2005 op naam is gesteld, een ontheffing voor de plaatsing van een tussenschot. U kunt deze ontheffing aanvragen bij een bpm aangiftepunt. Deze is gevestigd op elk RDW keuring station.
 • De bestelauto wordt alleen:
  • gebruikt voor het vervoer van een gehandicapte
  • voor persoonlijk gebruik gebruikt door de gehandicapte en zijn inwonende gezinsleden
  • Als het kenteken van de bestelauto op een andere naam staat dan de gehandicapte, dan mogen die ander en zijn inwonende gezinsleden de bestelauto ook gebruiken voor persoonlijk gebruik.
  • Het verzoek voor het lagere bestelautotarief moet voor het begin van de periode waarover u belasting betaalt bij ons binnen zijn.
  • Als de bestelauto op naam van iemand anders dan de gehandicapte staat, dan moeten de gehandicapte en die ander een gezamenlijk verzoek doen voor het toepassen van het lage tarief voor de motorrijtuigenbelasting.
  • Het lagere tarief voor de motorrijtuigenbelasting geldt voor 1 bestelauto per gehandicapte.