Onderzoeknieuws

HomeOnderzoeknieuws

Wereldwijde trends over amputaties: een studie naar de literatuur tussen 1999 en 2021

In het tijdschrift ‘Prosthetics and Orthotics International’ is door een aantal Chinese onderzoekers een ‘bibliometrisch’ onderzoek gedaan naar de hoeveelheid literatuur over amputaties, prothesen en orthesen tussen de jaren 1999 en 2021. Het Engelstalige onderzoek, dat in augustus 2023 is gepubliceerd, omvatte meer dan 8500 publicaties.

Het zal niet verbazen dat de meeste publicaties door Amerikaanse organisaties werden gepubliceerd. Opvallend is ook, dat Prof. Dr. Jan Geertzen van het Universitair Medisch Centrum in Groningen de meeste publicaties over amputaties in deze periode op zijn naam heeft staan. De onderzoekers hebben geconcludeerd dat er een gestage jaarlijkse toename is in het aantal publicaties over deze onderwerpen. Zij verwachten ook dat in de komende jaren vooral ingezet zal worden in het behoud van ledematen en in nieuwe chirurgische amputatiemethoden.

Global trends and current status of amputation_ Bibliometrics and visual analysis of publications from 1999 to 2021

RevaStart officieel geopend: een soepele overgang van ziekenhuis naar revalidatie

RevaStart is een uniek samenwerkingsverband tussen Laurens, Rijndam Revalidatie en Erasmus MC. Het is een revalidatieafdeling, opgericht om patiënten die niet langer ziekenhuiszorg nodig hebben eerder te kunnen ontslaan en direct te laten starten met revalidatie in een passende setting. Dit resulteert in betere zorg voor de patiënt, een betere doorstroom en minder ligdagen in het ziekenhuis. Daarnaast zijn er voordelen voor de medewerkers vanwege verbreding van hun professionele kennis. RevaStart is op 18 april feestelijk officieel geopend op de Laurens-locatie Antonius Binnenweg. 

Over de opening
Tijdens deze opening werd de toegevoegde waarde van RevaStart vanuit verschillende invalshoeken toegelicht: Ockje Tellegen, onafhankelijk voorzitter IZA-alliantie, vertelde over het belang van RevaStart in een maatschappelijke en regionale context. Ilse Hoogervorst, senior manager bij het Zilveren Kruis, maakte de link met de regio-opgave en juiste zorg op de juiste plek, vanuit het perspectief van een verzekeraar. Vervolgens tekenden de drie bestuurders (Arjan Bandel van Laurens, Dirk Schraven van Erasmus MC en Joris Uges van Rijndam) de samenwerkingsovereenkomst. Drie betrokken artsen tenslotte, Christiaan Broere (revalidatiearts bij Rijndam), Paula Janssen (neuroloog bij Erasmus MC) en Leny van Waaij (specialist ouderengeneeskunde bij Laurens) lichtten RevaStart inhoudelijk toe en deelden successen.

Oproep: 3D-geprinte onderbeenprothese

Het 3D-printen van persoonsgebonden medische hulpmiddelen wordt steeds toegankelijker. De enorme voordelen van reproduceerbaarheid, mogelijkheid van personaliseren en een perfect passend product voor de gebruiker staan aan de basis van deze revolutie.
In een afstudeerproject gaat vierdejaars Industrieel Product Ontwerper Maurice Westland de uitdaging aan om een vernieuwd concept te ontwikkelen van een dunwandige onderbeenprothese(koker) die volledig 3D-geprint wordt. Om input te krijgen vanuit ervaringsdeskundigen zoekt Westland respondenten voor zijn opgestelde enquête. De gebruikersinzichten die uit deze enquête komen, zullen de basis vormen van het vernieuwde concept van Westland.
Wilt u Westland helpen met zijn ontwerp? Vul dan de onderstaande enquête in. Het invullen zal niet langer dan vijf minuten duren.
Klik hier voor de enquête

Brandbrief van patiëntenorganisaties over de kwaliteit van de hulpmiddelenzorg

Deze week hebben vier patiëntenverenigingen, waaronder KorterMaarKrachtig, een brandbrief gestuurd aan minister van Ark van Volksgezondheid. De organisaties maken zich ernstig zorgen over de ontwikkeling van de kwaliteit van de hulpmiddelenzorg in Nederland.

Vijf jaar geleden heeft de minister samen met alle betrokken partijen besloten om de kwaliteit van de hulpmiddelenzorg te verbeteren. Daarbij is ingezet op het functioneringsgericht voorschrijven. Dat betekent dat de zorgverlener en de patiënt samen bepalen welk hulpmiddel het beste aansluit bij de lichamelijke en persoonlijke situatie van de patiënt.

Richtlijn ‘Amputatie en prothesiologie onderste extremiteit’ gewijzigd

De richtlijn Amputatie en prothesiologie onderste extremiteit is herzien en gewijzigd in de Richtlijnendatabase. Sinds het verschijnen van de vorige versie van de richtlijn Amputatie en prothesiologie onderste extremiteit (2012) zijn er nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied geweest en deze maakten een herziening nodig.

Daarnaast was er bij de vorige versie van de richtlijn sprake van een vrij strikte afbakening; de richtlijn besloeg de periode van indicatie voor een amputatie tot de eerste prothesevoorziening. Er waren echter ook vragen over de invulling van de revalidatie- en paramedische zorg volgend op de eerste prothesevoorziening. In deze herziening zijn (een gedeelte van) deze vragen meegenomen.

De oudste prothese

De oudste prothesen die ooit zijn gevonden, zijn twee teenprothesen die dateren uit het oude Egypte. De prothesen behoorden toe aan Tabaketenmut, de dochter van een hogepriester. Beide teenprothesen zijn uit een ander materiaal gemaakt, de ene is gemaakt uit hout en leer en de andere uit stof, linnen en gips. Studenten van de Universiteit van Manchester ontdekten dat de 2 teenprothesen al voor de sterfte van de vrouw werden toegevoegd en dus niet dienden voor religieuze of rituele redenen. Omdat ze dus vermoedelijk voor dagelijks gebruik waren, zijn de kunsttenen de eerste prothesen die tot nu toe gevonden zijn. Ze dateren van voor 600 v.C. waardoor ze ruim een paar honderd jaar ouder zijn dan het Romeinse Capula Been.

Meer beenamputaties door lockdown in de zorg

Het begon vaatchirurg Lijckle van der Laan in april op te vallen: hij en zijn collega’s in het Amphia Ziekenhuis in Breda moesten steeds meer grote amputaties uitvoeren. Een been weghalen, in plaats van een teen. Het ging om oudere mensen met bijvoorbeeld slagaderverkalking.

Ze hadden wondjes aan de voet gekregen, gangreen of een pijnlijke, soms al zwarte teen. “Ze durfden niet naar de huisarts, kwamen te laat in het ziekenhuis”, zegt Van der Laan. Met alle gevolgen van dien.

Bewegingsvisie verwelkomt 15de lid: Orthopedie Techniek Noord Nederland

Om haar veerkracht binnen de branche te versterken heeft per 1 februari 2020 Orthopedie Techniek Noord Nederland B.V. (OTNN) zich aangesloten bij Bewegingsvisie. Daarmee komt het aantal orthopedische instrumentenmakers dat deel uitmaakt van Bewegingsvisie op 15. Met de toetreding van OTNN heeft Bewegingsvisie haar marktaandeel in Nederland nog meer vergroot wat belangrijk is om een gesprekspartner te blijven van alle partijen binnen een markt die onder druk staat.