Onderzoek

WAPDe Werkgroep Amputatie en Prothesiologie (WAP) is een geaccrediteerde werkgroep van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA). De werkgroep richt zich op het gehele terrein van amputaties en prothesiologie  van de onderste extremiteit (been/voet) bij volwassenen en adolescenten.

Doelstelling  van de WAP is om vanuit revalidatiegeneeskundig oogpunt een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg met betrekking tot de patiënt met een of meerdere amputaties aan de onderste extremiteit. De werkgroep tracht dit doel te bereiken door

  • Tweemaandelijkse bijeenkomsten: informatie uitwisseling en thematische besprekingen.
  • Adviserende en signalerende  functie  en een actieve bijdrage leveren aan het  doen uitvoeren van  wetenschappelijk onderzoek.
  • Binnen de werkgroep deelname aan subcommissies welke zich richten op specifieke aandachtsgebieden.
  • Deelname aan relevante commissies en werkgroepen vanuit de beroepsvereniging en extern (deze laatste voor zover die hetzelfde aandachtsgebied betreffen).
  • Deelname aan onderwijsactiviteiten.
  • Optreden als vraagbaak voor professionals.
  • Gevraagd en ongevraagd het VRA-bestuur adviseren betreffende  tot de doelstelling behorende onderwerpen.
  • Bevorderen van de coherentie in het voorschrijfgedrag en behandelbeleid.
  • Signaleren en uitdragen van ontwikkelingen in de prothesiologie.
  • Regelmatig (minstens 1 x per jaar) contact met patiëntenvereniging.

De Werkgroep Amputatie en Prothesiologie (WAP) is onderanderen verantwoordelijk voor het Behandelkader beenamputatie dat u hier kunt downloaden.

Er bestaat ook een VRA werkgroep genaamd Werkgroep Amputatie en Prothesiologie (WAP-A) die zich richt op het gehele terrein van amputaties en prothesiologie  van de bovenste extremiteit (arm/hand) bij volwassenen en adolescenten en kinderen.