Category : Oproepen

HomeArchive by Category "Oproepen"

Onderzoek naar gehandicaptenvoertuigen. Doet u mee?

Op dit moment voert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een onderzoek uit naar gebruikers van gehandicaptenvoertuigen. Dit onderzoek biedt de mogelijkheid voor diegenen die gebruik maken van gehandicaptenvoertuigen om inzichten en input te delen. Het ministerie werkt momenteel aan nieuw beleid voor gehandicaptenvoertuigen, waarin wij deze gebruikerservaringen graag meenemen.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er zorgen zijn over de veiligheid van gehandicaptenvoertuigen. Daarom kijkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hoe betere regelgeving de veiligheid kan vergroten. Daarvoor heeft het ministerie Zeewaardig.com gevraagd onderzoek te doen naar ervaringen en wensen van mensen die een gehandicaptenvoertuig gebruiken.

Continue Reading

Oproep: Onderzoek naar drempels en motieven om te gaan sporten

Milan Hol en Sam Onnink zijn eerstejaars Sportkunde-studenten aan de HAN in Nijmegen. Voor het vak ‘groepen in beweging’ doen zij onderzoek naar mensen met een amputatie. Zij willen graag een interview met u afnemen. Het interview gaat over de drempels en motieven om te gaan sporten met een amputatie. Wilt u meedoen? Dan kunt u Milan en Sam bereiken via het emailadres  S.Onnink@student.han.nl.
Continue Reading

Hebt u ervaring met spiegeltherapie? Doe dan mee met dit onderzoek!

Tweedejaars geneeskundestudenten van de Radboud Universiteit zoeken patiënten met ervaring met spiegeltherapie voor interviews. 

Voor een onderzoek naar het gebruik van Virtual Reality als therapie voor fantoompijn, willen wij graag interviews afnemen met patiënten met fantoompijn die spiegeltherapie hebben gekregen of momenteel krijgen. Het gaat hierbij om patiënten met een amputatie van één (deel van een) been. Het zal een kort interview worden (een half uur tot drie kwartier) en kan online afgenomen worden of fysiek in de omgeving Nijmegen.

Wilt u bijdragen aan ons onderzoek en uw ervaring en expertise delen? Of wilt u eerst vrijblijvend meer weten voordat u deelneemt aan een interview? Neem dan contact op met anna.vanrooijen@ru.nl. Dit kan uiterlijk tot 15 mei.

Continue Reading

Schaatsen met een prothese: een oproep

De schaatssport is een oer-Hollandse sport en daarbij mag schaatsen met een prothese niet ontbreken. De Nederlandse Koninklijke Schaatsenrijders Bond (KNSB) wil dan ook meer werk maken van schaatsen met een handicap. Ook Jeroen Straathof, voormalig wereldkampioen 1500 meter schaatsen en deelnemer aan de Olympische Spelen, vindt dat er meer mensen met een handicap de schaatsport zouden moeten kunnen ontdekken.

Klik hier voor het hele verhaal, gepubliceerd in het maartnummer van ‘Kort&Krachtig!’.

Continue Reading

Onderzoek: Oorzaken voor het niet-gebruik van beenprothesen

Wij zijn Dunja en Kartini en wij zitten in 5VWO op het Haags Montessori Lyceum. Voor ons profielwerkstuk hebben we als onderwerp beenprothesen gekozen. In ons profielwerkstuk onderzoeken we de belangrijkste en meest voorkomende oorzaak voor het niet-gebruik van beenprothesen en proberen we mogelijke verbeterpunten te vinden.
Om dit onderzoek uit te voeren hebben we uw hulp nodig. We hebben een vragenlijst opgesteld. Hebt u zelf een beenprothese, dan zou het ons ontzettend helpen als u deze vragenlijst wilt invullen. Het duurt ongeveer 5 minuten om de vragenlijst in te vullen. Dit is de link: https://forms.gle/vvRhUoHfjjm1H5ur6
Hartelijk bedankt voor uw tijd en aandacht.

Continue Reading

Deelnemers gezocht!

PhD-student Thijs Tankink van het Universitair Medisch Centrum Groningen is op zoek naar fitte onderbeenprothesegebruikers met schoenmaat 41 t/m 44 die willen bijdragen aan de ontwikkeling van een methode voor het persoonlijk afstellen van prothesevoeten. Dit onderzoek is bedoeld om de energie die de gebruiker verbruikt tijdens het wandelen te verminderen. In dit onderzoek testen we een nieuwe instelbare prothesevoet. We onderzoeken of we de instellingen van deze prothesevoet zo goed mogelijk kunnen aanpassen aan de behoefte van de gebruiker.

Continue Reading

Oproep: Enquête over leven met een armprothese

Wij zijn Jurre Koops en Samer Morsy van het Blaise Pascal College in Zaandam en wij houden ons profielwerkstuk over armprotheses. Wij hebben een enquête gemaakt en zouden het erg op prijs stellen als u deze wilt beantwoorden voor ons. De enquête bevat een aantal vragen die te maken hebben met het leven met een armprothese. Een pluspuntje bij ons is als u over de bionische armprothese beschikt omdat ons profielwerkstuk daar voornamelijk de aandacht op richt.

Klik hier voor de link naar de enquête

Continue Reading

Laat je stem horen via het panel van Ieder(in)

KorterMaarKrachtig is aangesloten bij Ieder(in). Dit is de landelijke  koepelorganisatie van mensen met een beperking of chronische ziekte. Ieder(in) lobbyt namens de hele achterban bij de politiek en andere beslissers, en stelt daar ook actuele knelpunten aan de orde. Om goed te weten wat er speelt bij de achterban heeft Ieder(in) een panel. Aan dit panel worden een paar keer per jaar vragen voorgelegd over actuele onderwerpen. Bijvoorbeeld over zorg en zorgkosten, hulpmiddelen, vervoer, werk, inkomen, of wonen.

Grijp de kans om je ervaringen in te brengen
Het panel van Ieder(in) is ook voor iemand die een amputatie heeft ondergaan een uitgelezen kans om aan te geven waar je in je dagelijks leven tegenaan loopt. Het zorgt er bovendien voor dat in de lobby van Ieder(in) ook echt de specifieke problemen en wensen van deze mensen worden meegenomen. Ieder(in) heeft goede ingangen bij politiek en media. Dus het heeft ook echt zin om je stem te laten horen.

Continue Reading

Lopen op een ongelijke ondergrond: doe mee met het onderzoek!

Bewegen met een prothese is niet altijd even gemakkelijk. Om deze reden heeft een prothesegebruiker de volgende vraag voorgelegd aan de ProtheseAcademie: ‘Lopen op een onstabiele ondergrond is erg moeilijk voor mensen met een onderbeenprothese. Is hier een innovatie voor te bedenken?’. In de bestaande onderzoeken wordt niet vanuit het perspectief van de mens gekeken. De huidige vragenlijsten gaan niet dieper in op de ervaringen van prothesegebruikers tijdens het lopen. Graag zou we hier verandering in willen brengen, en hiervoor kunnen wij uw hulp goed gebruiken.
Daarom willen wij u vragen om deel te nemen aan dit onderzoek: Het in kaart brengen van de ervaringen van transtibiale (onderbeen) prothesegebruikers tussen de 65 –75 jaar tijdens het lopen op ongelijke ondergronden. Voordat u besluit om mee te doen, is het belangrijk om meer te weten over het onderzoek. Lees daarom onderstaande informatiebrief rustig door en bespreek het met uw partner, vrienden of familie. Hebt u na het lezen van de informatie nog vragen? Dan kunt u terecht bij de onderzoeker. Zijn contactgegevens vindt u onderaan de brief.

Continue Reading

Campagne Zorgverzekeraars waarderen

Onlangs is de campagne ‘Zorgverzekeraars waarderen’ van start gegaan, een samenwerking tussen de Patiëntenfederatie Nederland en de Consumentenbond. Wil jij meehelpen om deze campagne tot een succes te maken? We zijn heel benieuwd hoe jij de dienstverlening van je zorgverzekeraar waardeert!

Continue Reading

Vertel uw verhaal aan studenten!

Ik ben op zoek naar patiënten die hun verhaal zouden willen vertellen aan studenten van Zuyd Hogeschool te Heerlen (Zuid-Limburg). Mijn naam is Fion Geraets en ik ben docent bij de opleiding Mens en Techniek|Biometrie op Zuyd Hogeschool te Heerlen. Onze opleiding houdt zich bezig met het meten aan de mens en onze afgestudeerden komen in verschillende werkvelden terecht: van ziekenhuizen en revalidatiecentra tot commerciële bedrijven zoals Philips of Medtronic. Tijdens de studie krijgen onze studenten allerlei lessen over zowel techniek als het menselijke lichaam. Echter willen wij ervoor waken dat ze vergeten dat het eigenlijk om de patiënt draait. Daarom vinden wij het erg belangrijk dat onze studenten tijdens hun studie in contact komen met patiënten om hun verhaal te horen.

Continue Reading