Het laatste nieuws:

HomeWetenschap & ontwikkelingBrandbrief van patiëntenorganisaties over de kwaliteit van de hulpmiddelenzorg

Brandbrief van patiëntenorganisaties over de kwaliteit van de hulpmiddelenzorg

Deze week hebben vier patiëntenverenigingen, waaronder KorterMaarKrachtig, een brandbrief gestuurd aan minister van Ark van Volksgezondheid. De organisaties maken zich ernstig zorgen over de ontwikkeling van de kwaliteit van de hulpmiddelenzorg in Nederland.

Vijf jaar geleden heeft de minister samen met alle betrokken partijen besloten om de kwaliteit van de hulpmiddelenzorg te verbeteren. Daarbij is ingezet op het functioneringsgericht voorschrijven. Dat betekent dat de zorgverlener en de patiënt samen bepalen welk hulpmiddel het beste aansluit bij de lichamelijke en persoonlijke situatie van de patiënt.

Verbeterplan
Deze kwaliteitsafspraken worden op dit moment nog altijd niet op een juiste manier vertaald in het inkoopbeleid van zorgverzekeraars. Sterker nog, de inkoop van hulpmiddelen wordt steeds verder aangescherpt door de zorgverzekeraars. De prijs is leidend en de markt is verre van transparant. De patiënten zijn hiervan de dupe en ondervinden hierdoor serieuze persoonlijke gevolgen, zoals aan huis gebonden zijn en ernstige lichamelijke klachten. De patiëntenorganisaties doen daarom een dringend beroep op de minister, als verantwoordelijke partij, om te zorgen dat de afspraken over functioneringsgericht voorschrijven nu daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden en vragen daarom om een verbeterplan.
De patiëntenorganisaties vragen de minister om de komende twee maanden met een plan te komen dat leidt tot concrete resultaten en duidelijke afspraken. Zij  willen bij de opstelling daarvan actief betrokken worden.

De brandbrief is opgesteld door de Stomavereniging Nederland in samenwerking met Dwarslaesie Organisatie Nederland, NLNet en KorterMaarKrachtig.

Update 13 december 2020:
Het programma Reporter van Brandpunt besteedde op 13 december 2020 aandacht aan dit onderwerp:
https://www.nporadio1.nl/reporter-radio

Update 15 december 2020:
Ook andere organisaties hebben de brandbrief onder de aandacht gebracht: