Na een amputatie komt het voor dat men de ervaring heeft alsof het been of de arm er nog is.

Dia6a

Dat noemen we fantoomgevoel. Men voelt dan een fantoombeen of een fantoomarm. Soms kan men het gevoel hebben dat het fantoombeen beweegt. Voor anderen lijkt het of het fantoombeen of de fantoomarm verstijfd of verkrampt is of in een rare stand staat, bijvoorbeeld dwars op het lichaam. Het kan zijn dat het fantoomgevoel vervelend is zoals een jeukend fantoomgevoel. Het komt ook voor dat het fantoomgevoel pijnlijk is en dat noemen we fantoompijn. Fantoompijn kan een hele intense en ernstige pijn zijn. Fantoompijn is een complex pijnsyndroom dat meerdere oorzaken en verergerende factoren kan hebben, waarbij meerdere factoren een rol door elkaar kunnen spelen. Fantoompijn wordt soms verward met stomppijn. Bij stomppijn is de pijn aanwezig in de stomp, fantoompijn wordt gevoeld op de plaats waar eerder het geamputeerde lichaamsdeel heeft gezeten.

Uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat 60 tot 80% van de mensen na een amputatie te maken krijgt met fantoompijn. Het komt dus héél veel voor. Meestal vermindert de fantoompijn in de loop van de jaren. Bij ongeveer één op de tien geamputeerden blijft de fantoompijn echter langer bestaan. Er zijn tientallen behandelingen voor fantoompijn wetenschappelijk onderzocht, maar tot op heden heeft de wetenschap geen één fantoompijnbehandeling kunnen aanwijzen als een effectieve behandeling. Voor de patiënt met fantoompijn betekent dit vaak een lange zoektocht waarbij diverse behandelingen moeten worden uitgeprobeerd. Wat bij de één werkt, hoeft bij de ander niet te werken. U kunt voor tips en adviezen altijd vragen stellen aan ervaringsdeskundigen  op ons forum. Voor meer informatie over fantoompijn klik hier en download de uitgebreide folder. Lees hier meer over de oorzaken en gevolgen van huidproblemen.