Hulpmiddelen

HomeRevaliderenHulpmiddelen

IMG_0222

Kort na uw operatie en tijdens uw revalidatie komt u al vrij snel in aanraking met allerhande hulpmiddelen. Als u een beenamputatie hebt ondergaan zullen het merendeel van de hulpmiddelen betrekking hebben op uw mobiliteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een rolstoel, looprek, rollator en/of een wandelstok. Voor de aanvraag van deze hulpmiddelen kunt u in het revalidatiecentrum terecht bij de ergotherapie. Samen met het behandelteam kunt u het beste bepalen welke hulpmiddelen voor u het meest geschikt zijn.

Alle inwoners van een gemeente in Nederland moeten aan alle facetten van de samenleving kunnen meedoen. Daarom is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in het leven geroepen. Dat meedoen geldt voor iedereen: jong en oud, ongeacht maatschappelijke of economische positie, ongeacht of iemand beperkingen ondervindt of niet. Als meedoen of zelfstandig wonen niet lukt zonder hulp, kunt u bij de gemeente vragen om ondersteuning.  Voorbeelden van ondersteuning zijn:

  • Hulp in het huishouden, zoals opruimen, schoonmaken en ramen zemen
  • Aanpassingen in de woning zoals een traplift of een verhoogd toilet
  • Vervoersvoorzieningen in de regio voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen, zoals de taxibus, een taxikostenvergoeding of een scootmobiel
  • Maaltijdverzorging
  • Beschikbaarstelling van een rolstoel
  • Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers

Voor voorzieningen uit de WMO word net als die uit de AWBZ een inkomsten afhankelijke eigenbijdrage gerekend. Het Centraal Administratie Kantoor berekend en incasseert deze bijdrage. Elke gemeente mag zelf de hoogte van de eigen bijdrage vaststellen. Voor meer informatie over eigenbijdragen kunt u terecht op www.hetcak.nl.