Revalideren, hoe en waar?

HomeRevaliderenRevalideren, hoe en waar?

Een amputatie wordt in een revalidatiecentrum of op de afdeling revalidatie van een ziekenhuis behandeld. In een revalidatiecentrum is dit vaak op een daarvoor speciaal ingerichte afdeling. Een team van specialisten zullen in een multidisciplinair team samenwerken om uw revalidatie doelen samen met u te halen. Er zijn in Nederland 24 grotere revalidatiecentra waar gerevalideerd kan worden na een amputatie.

Het behandelteam. Het multidisciplinair behandelteam staat in de meeste gevallen onder leiding van een revalidatiearts en bestaat naast de arts meestal uit een fysiotherapeut, een ergotherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog en bij een klinische opname ook vaak een gespecialiseerd verpleegkundige. Samen met u zal dit team in een aantal fasen werken aan uw revalidatie en voor u een persoonlijk behandelplan opstellen. In dit behandelplan staan uw doelen en mogelijkheden.

 Het behandelplan. Samen met een behandelteam zal voor maar vooral ook met u een behandelplan worden opgesteld. In dit plan komen allereerst uw uitgangspunten te staan, dat wat uw mogelijkheden zijn en uw doelen. In het behandelplan komen dingen te staan als uw mobiliteit en hoe u bijvoorbeeld uw persoonlijke verzorging weer zelfstandig kunt gaan doen. Ook komen er zaken als huishouden en wonen, werk en hobby in het behandelplan voor. In het behandelplan word altijd een einddoel benoemd en ook een tijdstip waarop dit doel mogelijk gehaald zal gaan worden. Uiteraard wordt dit plan ook tijdens uw revalidatie daar waar noodzakelijk aangepast.

Het revalidatieprogramma. In een revalidatiecentrum volgt u een programma dat speciaal op uw wensen en behoeften is afgestemd. Als u zich nog niet thuis zelfstandig genoeg kunt redden zal u opgenomen worden (klinische behandeling) in alle andere gevallen zult u veelal een poli klinisch programma volgen. Hoe lang u behandeld zult worden is afhankelijk van uw conditie en het amputatieniveau. Gemiddeld duurt een revalidatieprogramma ongeveer drie maanden.

Overige. In het revalidatiecentrum vind u naast het behandelteam vaak ook andere ondersteunende diensten zoals geestelijke verzorging en recreatie.