PBTconsult is een zelfstandig ingenieurs- en adviesbureau gespecialiseerd in de advisering en toetsing van de fysieke toegankelijkheid van de gebouwde omgeving (gebouwen, woningen, objecten, openbare ruimte, openbaar vervoer, evenementen, (thema)parken).

De opdrachtgevers zijn o.a. architectenbureaus, projectontwikkelaars, aannemers, productleveranciers, openbaar vervoer maatschappijen, gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden. Zij hebben de algemene toegankelijkheidsrichtlijnen zoals deze staan in het Handboek voor Toegankelijkheid, Bouwbesluit, NEN 1814/NPR 1815, ASVV, PBTconsult Routegeleiding, Handboek Ergonomie/Human Factors, Neufert Architects’ Data en Universal Design vertaald naar bouwtechnische eisen voor opdrachtgevers, ontwerpers en uitvoerders waarmee ze in de gebouwde omgeving integraal toegankelijke projecten kunnen realiseren. Deze bouwtechnische eisen zijn vastgelegd in de door hen opgestelde Integrale Toegankelijkheidsstandaard (ITs), de toegankelijkheidsnorm in Nederland.

Meer informatie op www.pbtconsult.nl