Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte

HomeHobby en vrije tijdToegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte

Toegankelijkheid is natuurlijk een ruim begrip. Mensen met een beperking hebben echter het recht deel te nemen aan de maatschappij en in die zin dienen ook alle openbare gebouwen toegankelijk te zijn voor mensen in bijvoorbeeld een rolstoel. Helaas is dit nog niet altijd het geval (denk bijvoorbeeld aan sommige horeca gelegenheden). Ook de openbare ruimte in een stad dient voor mensen met een beperking toegankelijk te zijn. Denk bijvoorbeeld aan op en afrit bij de stoep e.d. In veel gemeenten in Nederland is een zogenaamd gehandicapten platform actief. Deze stichtingen houden zich onder anderen bezig met de toegankelijkheid van openbare ruimten.