logo (1)

Binnen vijf jaar is toegankelijkheid als thema net zo gewoon als duurzaamheid. Wij streven ernaar dat goederen en diensten (alles wat je kunt kopen, huren, lenen) toegankelijk zijn voor iedereen. Op voet van gelijkwaardigheid, ongeacht iemands beperking. Zodat ieder mens zo zelfstandig mogelijk kan leven. In AllesToegankelijk werken ondernemers en mensen met beperkingen samen met kennisorganisaties en overheden om de toegankelijkheid van goederen en diensten substantieel te vergroten. Dit zijn de partnerorganisaties van AllesToegankelijk.

Er zijn al veel praktijkvoorbeelden die aantonen dat ondernemers en klanten samen belemmeringen kunnen wegnemen. Maar vaak zijn die goede voorbeelden alleen op lokaal niveau of binnen één branche bekend. Toch zijn die voorbeelden het bewijs: het hoeft lang niet altijd kostbaar, ingrijpend of ingewikkeld te zijn om de toegankelijkheid van goederen en diensten te vergroten.

Het informatiepunt AllesToegankelijk ontsluit deze informatie en maakt die toepasbaar. AllesToegankelijk is er voor iedereen die meer wil weten over toegankelijkheid van goederen en diensten: ondernemers, beleidsmakers en consumenten.