Category : Politiek

HomeArchive by Category "Politiek"

Stichting Kwaliteitsraad Hulpmiddelen en Zorg van start

De Stichting Kwaliteitsraad Hulpmiddelen en Zorg is officieel van start gegaan. De nieuw opgerichte Stichting Kwaliteitsraad Hulpmiddelen en Zorg stelt zich ten doel de kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van hulpmiddelen te borgen. Dit ten behoeve van de integrale kwaliteit van leven van de gebruikers van hulpmiddelen, en zo de levenskwaliteit op een duurzame wijze te verbeteren. In de Kwaliteitsraad zijn de vijf belangrijkste partners vertegenwoordigd. Cathy van Beek, voorzitter van de nieuwe Kwaliteitsraad Hulpmiddelen en Zorg, kreeg de hamer overhandigd door Karla van Rooijen, directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Doelstelling van de kwaliteitsraad
De door de vijf partijen (hulpmiddelengebruikers, zorgprofessionals, zorgverzekeraars, zorgaanbieders/ leveranciers en fabrikanten) nieuw opgerichte Kwaliteitsraad Hulpmiddelen en Zorg streeft ernaar de levenskwaliteit van degenen die op een hulpmiddel zijn aangewezen op een duurzame wijze te verbeteren. Door het ontwikkelen, onderhouden en implementeren van kwaliteitsstandaarden, het integreren van alle levensdomeinen vanuit Positieve Gezondheid en het waarborgen van de juiste afwegingen tussen zorgkosten en milieu, beoogt de raad samen met afzonderlijke platforms, een wezenlijke bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van hulpmiddelen in de zorg. De platforms Continentiehulpmiddelen, Stomahulpmiddelen, Diabeteshulpmiddelen, Prothesehulpmiddelen, Compressiehulpmiddelen en Hoorzorg zijn op dit moment betrokken bij de samenwerking met de Kwaliteitsraad.

Continue Reading

Ruim 250 ouderenzorgorganisaties stappen naar de rechter om tarieven

Meer dan 250 organisaties in de ouderenzorg spannen een kort geding aan tegen zorgkantoren. Ze vinden dat ze de komende jaren te weinig geld krijgen van die kantoren om goede zorg te kunnen leveren. “Je zult dan keuzes moeten maken”, zegt bestuurder Roeli Mossel van de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ). “We kunnen mensen nog wel douchen en uit bed halen, maar bijvoorbeeld dagbesteding lukt dan niet meer.”
Lees verder op NOS.nl

Continue Reading

Hulpmiddelenzorg verder onder druk

Zorgverzekeraars VGZ en CZ weigeren ook dit jaar om de prijzen te indexeren. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de grootste leverancier van orthopedische schoenen, Feeture Voetzorg Holding B.V., de salarissen van haar personeel niet meer kan betalen en surseánce van betaling heeft aangevraagd.

Volgens KorterMaarKrachtig (KMK), de vereniging van mensen die een amputatie hebben ondergaan of geboren zijn met een korte arm of een kort been, is dit een teken aan de wand. De brancheorganisaties in de prothesiologie én KMK waarschuwen al jaren dat het de verkeerde kant op gaat met de verstrekking van noodzakelijke hulpmiddelen aan mensen die prothesen of orthesen nodig hebben.

Continue Reading

Uitblijven van indexatie door verzekeraars eist z’n tol

Branchevereniging voor orthopedische hulpmiddelen en diensten NVOS-Orthobanda wijst sinds begin 2022 namens haar leden al op de mogelijke gevolgen voor de zorg bij het uitblijven van indexatie van de vergoedingen. NVOS-Orthobanda luidde begin 2022 reeds de noodklok en heeft veelvuldig haar zorgen omtrent de continuïteit van zorg aan mensen die afhankelijk zijn van orthopedische hulpmiddelen kenbaar gemaakt bij verschillende zorgverzekeraars. Afgelopen jaar hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden tussen de brancheorganisatie en de zorgverzekeraars en trokken ook veel leveranciers van orthopedische hulpmiddelen bij de zorgverzekeraars aan de bel. In het algemeen hebben met name de kleinere verzekeraars ingezien dat er een noodzaak is om de vergoedingen in de orthopedische hulpmiddelenbranche te indexeren.

Continue Reading

Zorgen om hulpmiddelenzorg

UPDATE, 24 oktober 2022

Op 20 oktober hebben ook alle organisaties die hulpmiddelenzorg leveren een brandbrief gestuurd aan de minister van VWS om kwalitatief goede hulpmiddelen voor iedereen toegankelijk te houden.
Lees hier deze brief

12 oktober 2022
KorterMaarKrachtig heeft, samen met een aantal andere patiënten- en gehandicaptenorganisaties, deze week een brandbrief gestuurd aan beleidsmakers en zorgverzekeraars waarin ernstige zorgen worden geuit over de continuïteit en kwaliteit van de hulpmiddelenzorg in Nederland. De organisaties vrezen dat hulpmiddelengebruikers vanaf 1 januari 2023 niet meer de hulpmiddelen krijgen die zij nodig hebben. Dan gaat het over stomahulpmiddelen, incontinentiemateriaal, hulpmiddelen voor diabetici, rolstoelen enzovoorts. Én prothesen en orthesen. Er zijn eerlijke prijsafspraken nodig en de organisaties vrezen dat het op dat punt niet goed gaat.
De brandbrief is hier te lezen.

Continue Reading

Module Prothesezorg opgenomen in het Register

De Raad van Bestuur van het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft eind januari toestemming gegeven om de nieuwe Kwaliteitsmodule Prothesezorg: arm- en beenprothesen op te nemen in het Register.
Het Register is een officieel en openbaar register waarin op voordracht van organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk een kwaliteitsstandaard, een informatiestandaard of een meetinstrument wordt opgenomen. Het Register is online in te zien op www.zorginzicht.nl. Binnenkort is daar dus ook de Module Prothesezorg te vinden. Alle betrokken partijen moeten zich voortaan houden aan de kwaliteitsrichtlijnen en protocollen die in de module staan vermeld.

Voor mensen die een amputaties hebben ondergaan of een reductiedefect hebben betekent dit, dat zij direct(er) betrokken worden bij de keuze van hun prothese en bij alle stappen in het keuzeproces kunnen meedenken en meebeslissen.
Over enkele maanden verschijnt een cliëntenversie van de kwaliteitsmodule waarin het hele proces van het verkrijgen van een prothese op een eenvoudige manier wordt beschreven. Deze brochure zal onder andere verkrijgbaar zijn bij KMK en te lezen zijn op deze website.

Continue Reading