Het laatste nieuws:

HomeArtikelenStichting Kwaliteitsraad Hulpmiddelen en Zorg van start

Stichting Kwaliteitsraad Hulpmiddelen en Zorg van start

De Stichting Kwaliteitsraad Hulpmiddelen en Zorg is officieel van start gegaan. De nieuw opgerichte Stichting Kwaliteitsraad Hulpmiddelen en Zorg stelt zich ten doel de kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van hulpmiddelen te borgen. Dit ten behoeve van de integrale kwaliteit van leven van de gebruikers van hulpmiddelen, en zo de levenskwaliteit op een duurzame wijze te verbeteren. In de Kwaliteitsraad zijn de vijf belangrijkste partners vertegenwoordigd. Cathy van Beek, voorzitter van de nieuwe Kwaliteitsraad Hulpmiddelen en Zorg, kreeg de hamer overhandigd door Karla van Rooijen, directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Doelstelling van de kwaliteitsraad
De door de vijf partijen (hulpmiddelengebruikers, zorgprofessionals, zorgverzekeraars, zorgaanbieders/ leveranciers en fabrikanten) nieuw opgerichte Kwaliteitsraad Hulpmiddelen en Zorg streeft ernaar de levenskwaliteit van degenen die op een hulpmiddel zijn aangewezen op een duurzame wijze te verbeteren. Door het ontwikkelen, onderhouden en implementeren van kwaliteitsstandaarden, het integreren van alle levensdomeinen vanuit Positieve Gezondheid en het waarborgen van de juiste afwegingen tussen zorgkosten en milieu, beoogt de raad samen met afzonderlijke platforms, een wezenlijke bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van hulpmiddelen in de zorg. De platforms Continentiehulpmiddelen, Stomahulpmiddelen, Diabeteshulpmiddelen, Prothesehulpmiddelen, Compressiehulpmiddelen en Hoorzorg zijn op dit moment betrokken bij de samenwerking met de Kwaliteitsraad.

Cathy van Beek (l) ontvangt de hamer van Karla van Rooijen (r)

Karla van Rooijen over de Kwaliteitsraad
“Met de Kwaliteitsraad Hulpmiddelen én Zorg, met Cathy als voorzitter aan het roer, hebben we een essentiële samenwerkingspartner die zich inzet voor de kwaliteit van leven van iedereen die een hulpmiddel nodig heeft. Deze raad vormt een cruciale schakel in het bewaken van de balans tussen doelmatigheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid én duurzaamheid binnen de zorg. Ik heb er alle vertrouwen in dat de Kwaliteitsraad op een integrale manier voortvarend aan de slag gaat met alle uitdagingen waar de sector voor staat. Ik ben er trots op dat jullie, de Kwaliteitsraad en de platforms, de handen ineen willen slaan om de kwaliteit en positie van hulpmiddelen in de zorg te verbeteren.”

Een symbolische overdracht
Cathy van Beek, voorzitter van de nieuwe Kwaliteitsraad Hulpmiddelen en Zorg, heeft de hamer overgenomen van Karla van Rooijen, directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze handeling symboliseert de overdracht van verantwoordelijkheden vanuit het inmiddels opgeheven Bestuurlijk Overleg Hulpmiddelen, en de start van een nieuw hoofdstuk in de Nederlandse gezondheidszorg, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van hulpmiddelen en zorg.

De visie van Cathy van Beek
“Onze ambitie gaat verder dan het bewaken van het generieke kwaliteitskader. Wij streven naar actieve participatie in landelijke samenwerkingen en willen ook in het kader van het IZA het gebruik van hulpmiddelen koppelen aan de inzet van zorg. Daar waar bij dezelfde kwaliteit in deze krappe arbeidsmarkt ook gebruik gemaakt kan worden van arbeidsbesparende (technologische) hulpmiddelen kunnen er samen met de hulpmiddelengebruiker keuzes gemaakt worden. Om die keuzes te onderbouwen zullen we vanuit het functioneringsgericht voorschrijven (welk maatwerk heeft iemand in zijn of haar specifieke situatie nodig?) maatschappelijke businesscases opstellen.”