Category : Artikelen

HomeArchive by Category "Artikelen"

Van kinderzorg naar volwassenzorg: ‘Zorg voor een soepele overgang en geen harde knip’

In het Revalidatie Magazine vonden we een interessant artikel over de transitiefase van jongeren, geschreven door Sarah Hol.

Stel je voor: je bent een tiener in revalidatie. Je zit in een ingrijpende fase van je leven en moet ineens van de vertrouwde kinderafdeling naar de volwassenenafdeling. In de praktijk verloopt deze transitie helaas niet altijd soepel. Dat moet beter, dacht een groep professionals, die samen met jongeren de Kwaliteitsstandaard Jongeren in transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg opstelden.

‘Van de kinderafdeling worden veel jongeren doorverwezen naar de volwassenzorg. Als een jongere voor het eerst een afspraak heeft aan de ‘volwassenkant’, wordt er geregeld “no-show” genoteerd’, vertelt Wilma van der Slot. Als afgevaardigd revalidatiearts van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) werkte zij mee aan het ontwikkelen van de Kwaliteitsstandaard Jongeren in transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg.

Lees verder in het Revalidatie Magazine

Continue Reading

Stichting Kwaliteitsraad Hulpmiddelen en Zorg van start

De Stichting Kwaliteitsraad Hulpmiddelen en Zorg is officieel van start gegaan. De nieuw opgerichte Stichting Kwaliteitsraad Hulpmiddelen en Zorg stelt zich ten doel de kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van hulpmiddelen te borgen. Dit ten behoeve van de integrale kwaliteit van leven van de gebruikers van hulpmiddelen, en zo de levenskwaliteit op een duurzame wijze te verbeteren. In de Kwaliteitsraad zijn de vijf belangrijkste partners vertegenwoordigd. Cathy van Beek, voorzitter van de nieuwe Kwaliteitsraad Hulpmiddelen en Zorg, kreeg de hamer overhandigd door Karla van Rooijen, directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Doelstelling van de kwaliteitsraad
De door de vijf partijen (hulpmiddelengebruikers, zorgprofessionals, zorgverzekeraars, zorgaanbieders/ leveranciers en fabrikanten) nieuw opgerichte Kwaliteitsraad Hulpmiddelen en Zorg streeft ernaar de levenskwaliteit van degenen die op een hulpmiddel zijn aangewezen op een duurzame wijze te verbeteren. Door het ontwikkelen, onderhouden en implementeren van kwaliteitsstandaarden, het integreren van alle levensdomeinen vanuit Positieve Gezondheid en het waarborgen van de juiste afwegingen tussen zorgkosten en milieu, beoogt de raad samen met afzonderlijke platforms, een wezenlijke bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van hulpmiddelen in de zorg. De platforms Continentiehulpmiddelen, Stomahulpmiddelen, Diabeteshulpmiddelen, Prothesehulpmiddelen, Compressiehulpmiddelen en Hoorzorg zijn op dit moment betrokken bij de samenwerking met de Kwaliteitsraad.

Continue Reading

ProtheseAcademie zet belang gebruikers voorop

In Nederland komen er jaarlijks 3.300 mensen met een been- en 100 mensen met een armamputatie bij. Naar schatting missen een kleine 7.000 mensen (een deel van) een arm en 15.000 mensen (een deel van) een been. Velen van hen gebruiken een prothese. In de ProtheseAcademie, een Academische Werkplaats gefinancierd door ZonMw, werken partijen uit heel Nederland samen met deze patiënten aan het verbeteren van de kennis over het (thuis)gebruik van arm- en beenprothesen.
Een van de eerste concrete opbrengsten vanuit deze Academische Werkplaats wordt een vraag- en antwoordbank.

Lees hier het volledige verhaal.

Continue Reading

Atletiek met een prothese

Sinds de opmars van aangepast atletiek eind jaren negentig is AV Hollandia in Hoorn een broedplaats van actieve beenprothesegebruikers. Frank Dik, voormalig paralympisch bondscoach, startte hier in ’97 met een groep prothese-sporters. Deze groeide onder zijn leiding verder uit.

Frank: ‘Onze leden komen nog steeds uit heel Nederland, van Groningen tot en met Limburg. Er zijn gelukkig wel meer plaatsen waar je met een prothese kunt trainen, maar nog steeds veel te weinig. Vaak ontbreekt het vooral aan technische kennis bij de trainers. Mijn oproep aan verenigingen die een groep willen starten, neem contact op. We helpen jullie heel graag op weg.’

Continue Reading

‘Aanblik prothese steeds belangrijker’

Deze week verscheen in het Dagblad van het Noorden een mooi artikel over het werk van OIM Orthopedie. Zo’n 70.000 mensen kloppen jaarlijks bij OIM Orthopedie aan. Elke klant heeft een eigen verhaal, een eigen zorgvraag en ontvangt – als het aan de specialisten van het van oorsprong Groningse bedrijf ligt – een passende oplossing. Vorig jaar bestond OIM veertig jaar. In vier decennia tijd groeide het bedrijf van een kleine werkplaats in Haren naar een van de grootste landelijke aanbieders van orthopedische hulpmiddelenzorg.

Continue Reading

Jongeren lanceren website voor betere transitie naar volwassenzorg

De transitie van jongeren met een beperking in de revalidatie kan beter. Daarom lanceerden jongeren die revalideren bij De Hoogstraat op 1 juli jl. een website voor jongeren, hun ouders en zorgprofessionals met een schat aan ervaringen, informatie en tools om de transitieroute voor jongeren beter uit te stippelen: www.netalsjij.nl.

De website is het eindresultaat van het innovatieproject ‘Net als Jij’. Max is een van die jongeren, naast Neeltje, Lisa, Veronique, Manu, Kim, Kai-lin, die meewerkten in dit project: “In het proces dat wij doormaken voel je je soms best alleen staan. Het had mij geholpen als ik voorbeelden en verhalen had gezien of gelezen van andere jongeren die hetzelfde doormaken als ik. Onze prachtige site biedt daar de oplossing voor! We hopen dat het veel jongeren en zorgprofessionals handvatten biedt om een goede transitie door te maken.”

Continue Reading

Met de prothesen van vandaag en morgen kan steeds meer

Met prothese een rondje joggen door het park, of de vingers van je kunsthand zonder veel moeite afzonderlijk van elkaar bewegen. Dankzij innovatieve technologische ontwikkelingen is er op het gebied van prothesen steeds meer mogelijk. Wat vandaag de dag kan, was tien of twintig jaar geleden bijna ondenkbaar. En met de prothesen van de toekomst gaat er weer een heel nieuwe wereld aan mogelijkheden voor je open. Wat is er dankzij de nieuwste ontwikkelingen allemaal mogelijk met de prothesen van vandaag én morgen?

Lees verder bij de Movao Community!

Continue Reading

Inclumunity: voor werkzoekenden met een beperking

Inclumunity is een community van werkzoekenden met een fysieke of zintuiglijke beperking (“leden”) die elkaar helpen met het vinden van een baan. Binnen Inclumunity wordt een veilige omgeving gemaakt die ervoor zorgt dat leden kunnen groeien, zich kunnen ontwikkelen en een baan kunnen vinden die bij hen past. De leden worden via gratis workshops ondersteund richting de arbeidsmarkt. Zij leren in de workshops onder andere op welke manier ze het beste hun beperking ter sprake kunnen brengen op een manier die bij hen past en die de potentiële werkgevers laat zien wat ze kunnen. Daarnaast helpen ze elkaar om te ontdekken bij welke bedrijven en organisaties ze zouden willen werken.

Lees verder op www.inclumunity.nl

Continue Reading

Voetballen in je rolstoel

Hoe vet zou het zijn als mensen in een rolstoel ook zouden kunnen voetballen? In 2014 werd Michiel van der Boom getriggerd, een van de populairste sporten van de wereld die niet door iedereen kan worden beoefend. Michiel dacht: ‘Dit kan anders!’ Het idee voor een schieter die ballen af kan vuren was geboren. Met een subsidie van Sportinnovator en ZonMw is er gewerkt aan de ontwikkeling van een hulpmiddel dat voetbal voor mensen in een rolstoel mogelijk maakt: de AmiGo.

Wat is de AmiGo?
De AmiGo is een sporthulpmiddel dat aan de voorkant van zowel een elektrische als handbewogen rolstoel bevestigd kan worden. De ‘schieter’ kan ballen oppakken, vasthouden en met een druk op de knop kan de bal met verschillende snelheden weggeschoten worden. Het is mogelijk de bal af te pakken van andere rolstoelgebruikers en in de toekomst moet het mogelijk worden om ook met verschillende schiethoogtes en soorten ballen te schieten. 

Continue Reading