Het laatste nieuws:

HomeOproepenLopen op een ongelijke ondergrond: doe mee met het onderzoek!

Lopen op een ongelijke ondergrond: doe mee met het onderzoek!

Bewegen met een prothese is niet altijd even gemakkelijk. Om deze reden heeft een prothesegebruiker de volgende vraag voorgelegd aan de ProtheseAcademie: ‘Lopen op een onstabiele ondergrond is erg moeilijk voor mensen met een onderbeenprothese. Is hier een innovatie voor te bedenken?’. In de bestaande onderzoeken wordt niet vanuit het perspectief van de mens gekeken. De huidige vragenlijsten gaan niet dieper in op de ervaringen van prothesegebruikers tijdens het lopen. Graag zou we hier verandering in willen brengen, en hiervoor kunnen wij uw hulp goed gebruiken.
Daarom willen wij u vragen om deel te nemen aan dit onderzoek: Het in kaart brengen van de ervaringen van transtibiale (onderbeen) prothesegebruikers tussen de 65 –75 jaar tijdens het lopen op ongelijke ondergronden. Voordat u besluit om mee te doen, is het belangrijk om meer te weten over het onderzoek. Lees daarom onderstaande informatiebrief rustig door en bespreek het met uw partner, vrienden of familie. Hebt u na het lezen van de informatie nog vragen? Dan kunt u terecht bij de onderzoeker. Zijn contactgegevens vindt u onderaan de brief.

Wat is het doel van het onderzoek?
Het doel is het verzamelen en in kaart brengen van de ervaringen van prothesegebruikers tijdens het lopen op ongelijke ondergronden. Voor dit onderzoek richten we ons specifiek op mensen met een transtibiale prothese in de leeftijd van 65-75 jaar.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Het onderzoek maakt gebruik van semigestructureerde interviews met de doelgroep. Dit betekent dat de hoofd- en deelvragen vaststaan, waardoor er een consistente structuur is die alle interviews gemeen hebben. Tegelijkertijd is er voldoende ruimte om dieper in te gaan op specifieke onderwerpen wanneer dat nodig is. Het interview zal ongeveer 30 minuten duren en wordt opgenomen voor het verzamelen van data.

Criteria
Om deel te nemen aan het onderzoek moet u voldoen aan de volgende criteria:
– U bent tussen de 65 en de 75 jaar oud.
– U gebruikt momenteel een transtibiale (onderbeen) prothese.
– U gebruikt deze transtibiale (onderbeen) prothese al minimaal 1 jaar.

Wat wordt er van u verwacht?
Voor de locatie van het interview heeft u verschillende opties. U kunt ervoor kiezen om het bij u thuis te laten plaatsvinden (of op een andere locatie waar u zich comfortabel voelt). Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het interview bij Fontys Rachelsmolen (Eindhoven) te houden. Het is ook mogelijk om het interview online af te nemen, bijvoorbeeld via Microsoft Teams. Maak hierin een keuze en vermeld dit bij uw aanmelding.

Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek?
U heeft zelf niet direct voordeel van deelname aan dit onderzoek. Desalniettemin kan het onderzoek waardevolle informatie opleveren voor potentiële innovaties op het gebied van protheses in de toekomst. Er zijn geen nadelen aan deelname aan dit onderzoek. Afhankelijk van waar het interview plaatsvindt, kunnen er mogelijk reistijd en/of kosten voor uzelf bijkomen, naast de 30 minuten die het interview zelf in beslag neemt.

Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek?
U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek; deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te ondernemen. U hoeft niets te ondertekenen en hoeft ook niet te verklaren waarom u niet wilt deelnemen. Mocht u toch besluiten mee te doen, kunt u zich op elk moment bedenken en stoppen, zelfs tijdens het onderzoek. De onderzoeker kan, indien nodig, ook uw deelname beëindigen.

Wat gebeurt er als het onderzoek is afgelopen?
Na afloop van de interviews worden de resultaten geanalyseerd om overeenkomsten en verschillen te identificeren. Als u op de hoogte gehouden wilt worden van het eindresultaat, kunt u dit aangeven aan het einde van het interview. Zodra het onderzoek is afgerond, wordt u geïnformeerd over het eindresultaat.

Wordt u geïnformeerd als er tussentijds voor u relevante informatie over de studie bekend wordt?
Het onderzoek zal zo nauwkeurig mogelijk volgens plan verlopen, maar de situatie kan veranderen door bijvoorbeeld nieuwe informatie. Als dat het geval is, wordt dit direct met u besproken. U beslist dan zelf of u wilt doorgaan met het onderzoek of wilt stoppen.

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Uw gegevens en het opgenomen interview worden opgeslagen op de research drive van de Prothese Academie, waar ze worden gecodeerd en gedurende 15 jaar bewaard. De codering zorgt ervoor dat uw naam en de overige gegevens worden losgekoppeld, en alleen met de juiste code aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Zowel de onderzoeker als de Prothese Academie hebben toegang tot deze gegevens. U heeft ook het recht om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Bovendien worden uw persoonlijke gegevens niet gebruikt in de resultaten van het onderzoek, waardoor u volledig anoniem blijft.

Zijn er extra kosten/is er een vergoeding wanneer u besluit aan dit onderzoek mee te doen?
Afhankelijk van de gekozen interviewlocatie kunnen mogelijk reiskosten van toepassing zijn. Er wordt geen vergoeding geboden voor deelname.

Wilt u verder nog iets weten?
Indien u besluit deel te nemen, stuur dan een email naar het onderstaande adres met uw voorkeur voor de locatie. Voor verdere vragen over het onderzoek of als u andere vragen heeft, kunt u contact met mij of de opdrachtgever opnemen via onderstaande gegevens. Aarzel niet om contact op te nemen.

Naam onderzoeker: Jeroen van Kerkoerle
Telefoonnummer: 06-42539365
E-mailadres: jeroen.vankerkoerle@student.fontys.nl

Naam opdrachtgever: Cojanne Wienk-Kars
Telefoonnummer: 06-83980957
E-mailadres: c.wienk@fontys.nl