Category : Websites

HomeArchive by Category "Websites"

Nieuwe website van KMK: Nadeamputatie.nl

Als u een amputatie hebt ondergaan en na de revalidatie weer thuiskomt, krijgt u te maken met allerlei kleine en grote problemen en vragen. Veel dingen gaan anders dan voorheen en daar moet u oplossingen voor vinden. Uw leven verandert op allerlei terreinen, zoals persoonlijke verzorging, bewegen, huishouden, wonen, werk, financiën, vervoer en vrijetijdsbesteding. Ook het contact met uw huisgenoten kan veranderen als gevolg van de amputatie. Er moet van alles aangepast, geregeld, geleerd, uitgezocht, aangevraagd en misschien zelf wel verbouwd worden.

Oplossingen
Hoe pak je dat aan? In het tienjarig bestaan van KorterMaarKrachtig hebben we met heel veel mensen gesproken die oplossingen en antwoorden hebben bedacht voor deze problemen en vragen. Hun tips, oplossingen en antwoorden zijn verwerkt op de nieuwe KMK-website www.nadeamputatie.nl.
Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van allerlei andere bronnen, zoals websites en Facebookgroepen voor prothesegebruikers.

Continue Reading

‘Nikstekort’ in revalidatietijdschrift

In 2021 wordt voor de tiende keer de Revalidatie Jaarprijs voor innovatieve patiëntenzorg uitgereikt. Deze prijs en een bijbehorend geldbedrag van 20.000 euro is op initiatief van Ipsen Farmaceutica in het leven geroepen voor het beste innovatieve initiatief binnen de revalidatiezorg.
In het aprilnummer van het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde staat een overzicht van de prijswinnaars sinds 2016. Daaronder ook het project ‘Bereikbaar in Transitie’ over jongeren met een korte arm in de transitiefase tussen jongere en volwassene. Daaruit is de website www.nikstekort.nl voortgekomen.

Het artikel in het NTR is hier te lezen.

Continue Reading