Category : Oproepen

HomeArchive by Category "Oproepen" (Page 13)

Kunst project Zwolle

Beste lezer, Mijn naam is Roemer Scholten, momenteel ben ik voor Family Affairs, een productie bedrijf uit Amsterdam, bezig met de productie van een kunst project in Zwolle. Het Project heet ‘Portal’. Portal zal een beeld geven van wat er vroeger gebeurde in Zwolle maar ook van wat er in het heden gebeurt en
Continue Reading

Enquette

Beste leden Het bestuur en haar regiocoördinatoren vragen uw medewerking om eens uw top 10 te vermelden met betrekking tot onderstaande vragen en deze aan ons te mailen of te sturen voor 20 mei. Wij zullen deze informatie anonimiseren zodat u er later als persoon niet mee geconfronteerd wordt. Wij gebruiken deze
Continue Reading

Ervaringen gezocht

Wij zijn Philip de Haes en Imre Halkema, vierdejaars studenten bewegingstechnologie aan de Haagse Hogeschool. Binnen onze familiekringen hebben een aantal vervelende ziektebeelden geleidt tot onze interesse in de revalidatie. Philip; Mijn oom is onlangs overleden aan de gevolgen van ALS, Imre; Mijn opa is getroffen door een CVA. Daarnaast
Continue Reading

Libelle zoekt vrouw!

Beste meneer/mevrouw, Voor een productie in Libelle ben ik op zoek naar een vrouw wiens been geamputeerd is en in bikini in ons zomernummer wil! We willen een fotoserie maken van vrouwen die niet perse perfect zijn (huidprobleem, littekens, te dik, te dun etc.), maar trots zijn op zichzelf en hun
Continue Reading

Bruikleen contract beenprotheses

Van het bestuur   Begin Februari heeft het bestuur een gesprek georganiseerd met Achmea. Dit naar aanleiding van het nieuwe bruikleen contract voor beenprothese per 1 januari 2015. De vraag wie nu de zorgplicht heeft was een belangrijk item waar wij duidelijkheid over wilden hebben. Achmea vindt dat de zorgplicht bij Achmea ligt. Dit betekend

Agenda ALV

  AGENDA Algemene Leden Vergadering KMK   dd 24 januari 2015       10.00 uur       Opening door Hans Klaasse, voorzitter   10.15 uur       Notulen van de ALV 25 januari 2014   10.30 uur       Terugblik over jaar 2014   10.45 uur       Plannen voor 2015   11.00 uur       Jaarrekening 2014   11.15 uur       Begroting 2015   11.30 uur       Bestuursverkiezingen   11.50 uur       Rondvraag   LUNCH  omstreeks 12.00 uur   13.00 uur       Lezing
Continue Reading

Contributie 2015

LET OP Als u de contributie over 2015 wilt betalen vermeld dan NIET het nummer van de acceptgirokaart, deze wordt niet door de bank herkend en dus wordt de betaling niet verwerkt. Zet daarvoor in de plaats bij mededingen: contributie 2015 en uw lidnummer. Onze excuses voor het ongemak. De penningmeester.
Continue Reading

beenprothese dragers gezocht!

Onderzoek uitlijning voor onderbeenprothesen   Voor dit onderzoek is het Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg opzoek naar mensen die een onderbeenprothese dragen die deel willen nemen aan een onderzoek. Het doel van het onderzoek is: kijken of het proces waarbij de positie van de voet ten opzichte van de koker wordt bepaald, ook
Continue Reading