Het laatste nieuws:

HomeOproepenWelke ervaringen hebt u met onafhankelijke cliëntondersteuning?

Welke ervaringen hebt u met onafhankelijke cliëntondersteuning?

Iedereen heeft recht op gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit is wettelijk geregeld in zowel de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Wlz (Wet langdurige zorg), de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) en de Jeugdwet. Deze ondersteuning is voor iedereen op alle levensterreinen: zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, inkomen enz. Maar hoe werkt dat dan? Wat moet je doen om er gebruik van te maken?

Zorgbelang Groningen is benieuwd naar uw bekendheid met onafhankelijke cliëntondersteuning en uw (eventuele) ervaringen hiermee. U kunt ons helpen door een vragenlijst in te vullen. Met de resultaten kunnen wij werken aan een betere bekendheid van cliëntondersteuning, zodat mensen op de hoogte zijn van hun rechten en weten hoe ze gebruik kunnen maken van de mogelijkheden.
Invullen kost u ongeveer 5 minuten.

Klik hier voor de vragenlijst.