Het laatste nieuws:

HomeArtikelenWat is er aan de hand? Kom-Pas geeft antwoord

Wat is er aan de hand? Kom-Pas geeft antwoord

Arnhem, 18 september 2014 – Goed meekomen op school, vriendjes hebben en lekker spelen: dat lijkt voor elk kind vanzelfsprekend. Soms verloopt de ontwikkeling van een kind echter niet vanzelf waardoor het zowel thuis als op school problemen kan hebben. Om in kaart te brengen wat er met een kind aan de hand kan zijn, start RMC Groot Klimmendaal deze maand met een nieuw screeningstraject met de naam: Kom-Pas.
Kom-Pas is bedoeld voor kinderen van 3 tot 12 jaar met een (vermoeden van) een motorische beperking en/of ontwikkelachterstand op meerdere gebieden die ook op school tot uiting komt. Bijvoorbeeld niet goed kunnen meekomen in de klas, onhandig zijn, gedragsproblemen hebben of moeilijk kunnen samenspelen. Met deze signalering kan de huisarts, jeugdarts of specialist samen met de ouders besluiten tot verwijzing naar RMC Groot Klimmendaal voor het screeningstraject Kom-Pas.

Kom-Pas geeft antwoord

Tijdens Kom-Pas brengt een multidisciplinair team van ons Expertisecentrum Kinderen & Jongeren alle factoren in kaart die van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind. Dit team zet de sterke en zwakke kanten op een rij vanuit motorisch, communicatief, cognitief en gedragsmatig perspectief. Daar worden de ouders en de school vanzelfsprekend nauw bij betrokken. Vervolgens geeft het team een concreet advies, afgestemd op de thuissituatie en op school. Dit advies is praktisch toepasbaar en sluit aan op de dagelijkse situatie.
Het multidisciplinaire team dat het screeningstraject Kom-Pas uitvoert, bestaat uit meerdere professionals uit verschillende vakgebieden zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en psycholoog, allen onder leiding van een kinderrevalidatiearts.

RMC Groot Klimmendaal werkt graag samen om revalidatiedoelen bereikbaar te maken

Bij RMC Groot Klimmendaal komen mensen met een beperking of chronische aandoening om hun persoonlijke revalidatiedoelen te bereiken. Voor de een is dit zelfstandig wonen of leren op school, voor de ander een nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding. Samen met onze betrokken medewerkers verleggen zij hun grenzen telkens weer. Ons Expertisecentrum Kinderen & Jongeren werkt tijdens behandelingen of screeningstrajecten zoals Kom-Pas niet alleen intensief samen met cliënten en hun ouders. Maar ook met school, zodat elk kind optimale kansen krijgt om zich te ontwikkelen.

Over het Expertisecentrum Kinderen & Jongeren

Het Expertisecentrum Kinderen & Jongeren is onderdeel van RMC Groot Klimmendaal en biedt een breed scala aan revalidatiebehandelingen. De behandelprogramma’s vinden plaats in een pedagogische context met aandacht voor individuele ontwikkelingsmogelijkheden. Onze behandelcapaciteit voor kinderen is verdeeld over diverse locaties in Gelderland en is één van de grootste van Nederland. Daarnaast beschikken we op de hoofdlocatie over

Written by

The author didnt add any Information to his profile yet