Het laatste nieuws:

HomeOproepenVrijwilliger gezocht!

Vrijwilliger gezocht!

ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS GEVRAAGD woonachtig in de provincie Limburg

Voor deze provincie die behoord tot onze Regio Zuid is er dringend behoefte aan vrijwilligers. We zoeken mensen voor diverse taken:

Profielschets:

Is zelf been-/armprothesegebruiker , heeft een verwerkingsproces doorgemaakt en met zijn/haar beperking/handicap leren omgaan. Kan voldoende afstand nemen van de eigen problematiek. Weet uit eigen ervaring dat het niet vanzelf goed komt, dat het belangrijk is zelf actief te zijn en op te komen voor eigen belangen.

* Beschikt over een brede ervaringskennis. Weet de weg naar anderen binnen de groep van KMK voor “lotgenotencontact op maat” en heeft “materiedeskundigheid”.

* Beschikt over sociale vaardigheden die belangrijk zijn voor lotgenotencontact. Kan goed luisteren met respect voor de ander zonder dat de eigen emotie en frustratie het verhaal van de ander vertroebelt. Kan omgaan met verdriet/emotie en beseft dat hij/zij de problemen voor de ander niet kan oplossen en adviseert of verwijst niet beroepsmatig. Kan wel op verzoek tips en advies aandragen waar de ander zelf keuzes uit kan maken.

* Houdt er rekening mee dat hij/zij als vrijwilliger werkt vanuit KMK en de vereniging vertegenwoordigt. Is bereid te werk te gaan volgens de ideeën over lotgenotencontact die binnen de organisatie gelden.

* Daar waar noodzakelijk kan het bestuur aanvullende eisen stellen aan kennis en vaardigheden. In sommige gevallen kan het raadzaam zijn een training of cursus te volgen, de kosten hiervan komen ten laste van de vereniging.

Heeft u interesse? mail naar rczuid@kortermaarkrachtig.com

Written by

The author didnt add any Information to his profile yet