Het laatste nieuws:

HomeOproepenVGZ snijdt in 2020 drastisch in vergoedingen voor beenprothesen

VGZ snijdt in 2020 drastisch in vergoedingen voor beenprothesen

Elk jaar worden er door de zorgverzekeraars contracten opgesteld waarin de vergoedingen per orthopedisch hulpmiddel worden vastgelegd richting de orthopedisch instrumentmakerijen.

Zorgwekkende berichten en onderzoek door KMK
Onlangs bereikten ons zorgwekkende berichten van leden van KorterMaarKrachtig over het contract dat zorgverzekeraar VGZ voorgelegd heeft aan orthopedisch instrumentmakerijen voor de levering van beenprothesen. KMK heeft op deze berichten gereageerd door op onderzoek uit te gaan en kan u hierover het volgende melden.

Minder mogelijk op het gebied van beenprothesen
In het contract dat VGZ dit jaar aangeboden heeft, worden de budgetten die instrumentmakerijen krijgen voor de verstrekking van een beenprothese met een aanzienlijk bedrag verlaagd ten opzichte van vorig jaar. Concreet betekent zo’n aanzienlijke bezuiniging dat er minder mogelijk is om u veilig en mobiel te laten functioneren. Er zal minder keuze mogelijk zijn uit verschillende onderdelen en de voorziening zal maar beperkt aangepast kunnen worden aan uw functioneringsniveau.

De orthopedisch instrumentmakerijen zijn, om u te blijven voorzien van een hulpmiddel, min of meer verplicht het contract te tekenen. Immers, zouden zij niet tekenen, dan zou u als VGZ-cliënt geen gebruik meer kunnen maken van hun dienstverlening. Instrumentmakerijen staan dus met hun rug tegen de muur.

Bent u VGZ-klant en wilt u meer weten? Bel dan met VGZ: 0900-8490. Ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hoort graag welke gevolgen deze veranderingen voor u hebben. De NZa is te bereiken via 088 – 770 8 770 (lokaal tarief), info@nza.nl of  Postbus 3017, 3502 GA Utrecht.

En wilt u uw ervaringen ook doorgeven via redactie@kortermaarkrachtig.com?