Het laatste nieuws:

HomeOproepenTraining ervaringkundig ondersteuning

Training ervaringkundig ondersteuning

Training ervaringsdeskundig ondersteuner voor mensen met een amputatie en/of reductie van een of meerdere ledematen.

Helpt u mensen en wilt u zich verder ontwikkelen? Of overweegt u om u in te zetten voor lotgenoten. Dan gaan wij graag samen met u aan de slag! De weg naar ondersteuning en begeleiding is sinds 2015 veranderd. Meer en meer wordt van mensen verwacht dat ze zo lang mogelijk zelfstandig blijven (met hulp uit de omgeving). Het aanvragen van hulp is niet altijd eenvoudig. Soms vinden mensen dit lastig, en hebben zij niemand in de omgeving de hen hierbij kan helpen. Soms durven ze die vraag ook niet te stellen, want zo eenvoudig is hulp vragen niet.

De vereniging Korter Maar Krachtig is een bundeling van alle belangenorganisaties voor geamputeerden en biedt samen met Centrum Chronisch Ziek een trainingsprogramma voor mensen die zich willen inzetten voor lotgenoten. U weet namelijk als geen ander hoe het is om een beperking te hebben, en om ondersteuning en hulp te regelen. Uw ervaring is hiermee erg waardevol voor mensen die moeite hebben om deze weg te bewandelen.

https://kortermaarkrachtig.com/

http://www.centrumchronischziekenwerk.nl/training-ervaringsdeskundig-clientondersteuner/

Wat willen we bereiken?

Na afloop van het programma kunt u telefonisch en online mensen te woord staan en ondersteunen, die vragen hebben rondom voorzieningen (WMO), zorg en hulpverlening. Het belangrijkste uit die ondersteuning: u helpt de ander om in de eigen omgeving hulp te zoeken, en daar de juiste stappen te zetten. U kunt zo mensen praktisch ondersteunen ook al zit u niet bij hen aan tafel. Deze hulp gaat verder dan informatie en advies.

Wat bieden we u?

Een gevarieerd trainingsprogramma, waarin u in een groep en zelfstandig werkt.

• Inzetten van uw kennis om anderen te kunnen ondersteunen; Kennis van nieuwe wet en regelgeving zoals de WMO, participatiewet en wet langdurige Zorg (WLZ);

• (Door) ontwikkelen van vaardigheden op computer en laptop: ondersteuning via mail, skype en chat. Daarnaast is er aandacht voor de telefonische gespreksvaardigheden;

• En praktische vaardigheden, zoals het ondersteunen bij het (laten) schrijven van een persoonlijk plan voor het keukentafelgesprek, maar ook het meedenken in de hulpvraag die iemand heeft.

Natuurlijk oefent u veel tijdens het programma, dit doet u niet alleen, maar in de groep en met een acteur. Zo bereiden we u voor op allerlei vragen en situaties.

Wat leert u?

• Mensen te activeren zodat ze in staat zijn om zelf (met behulp van anderen uit de eigen omgeving of zelfstandig) op zoek te gaan naar passende ondersteuning;

• Uw ervaring in te zetten, waarmee u de ander helpt om de eigen vraag te verhelderen;

• Hoe u mensen de regie over het eigen leven kunt (laten) houden, en/of hierop te sturen;

• Naar u zelf te kijken als ondersteuner.

Wie zoeken we?

We zoeken mensen die stevig in hun schoenen staan en het een uitdaging vinden om zich te ontwikkelen, die zelfstandig kunnen werken maar ook graag samenwerken Bent u op een andere manier bij deze aandoening betrokken (bijvoorbeeld een familielid, of een partner) dan kunt ook u contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Wat heeft u nodig om mee te doen?

Allereerst, enthousiasme en tijd. Van september tot met december volgt u drie cursusdagen en een online workshop Daarnaast beschikt of leent u een computer/laptop met camera en microfoon. Het trainingsprogramma is gratis, inclusief de workshops, reiskosten en het programmaboek.

Wij horen graag van u!

U wilt zich aanmelden of u heeft vragen over ons programma? Neem dan contact op met Ton van Hout, programma adviseur ton.van.hout@cczw.nl of 06-53275486.

In september start de bijeenkomst. Wilt u zich aanmelden dan ontvangen we graag een motivatiebrief en mogelijk een CV voor 15 juli. De scholingsdagen (Utrecht) vinden plaats op: 21 september, 14 oktober, 14 december. Online training tussen 14 september en 30 november.

Written by

The author didnt add any Information to his profile yet