Het laatste nieuws:

HomeWetenschap & ontwikkelingSubsidie voor onderzoek naar bionische hand

Subsidie voor onderzoek naar bionische hand

De afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Groningse academisch ziekenhuis UMCG gaat een subsidie van ZonMW van 400.000 euro gebruiken voor een studie naar de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van (bionische) handprotheses. Ook de doelmatigheid van de zorg rond handprothesen wordt geëvalueerd. Op termijn moet er ook een online keuzehulp komen om te bepalen welk soort prothese het beste bij iemand past.

Het project gaat deze maand van start en heeft een looptijd van drie jaar. In deze studie wordt samengewerkt met alle Nederlandse revalidatieteams die mensen met armprothesen behandelen. De subsidie is onderdeel van het ZonMW-programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg. Er vindt ook een vergelijking plaats tussen standaard handprothesen en een bionische hand.

Gestegen kosten
Mensen die door amputatie of geboorte een arm missen, krijgen veelal een handprothese om het verlies aan functie van deze arm op te vangen. De kosten van de zorg rondom handprothesen zijn het afgelopen decennium fors gestegen, onder meer door de introductie van de zogenaamde bionische prothesehanden. Dit zijn prothesehanden waarvan de duim en vingers afzonderlijk kunnen bewegen.

In de praktijk merken behandelaars volgens het UMCG dat de bionische handen functionele voordelen hebben, maar dat er ook nadelen aan deze handen kleven: ze zijn kwetsbaar en door de complexe aansturing worden de vele functies maar in zeer beperkte mate benut. De doelmatigheid van deze bionische handen wordt in deze studie vergelijken met standaard handprothesen.

PPP-arm
De zorg voor mensen die een handprothese gebruiken is gestandaardiseerd voor alle revalidatieteams in Nederland middels het PPP-Arm protocol (PPP: Prothese Prescriptie Protocol). Hiermee kunnen patiënt en behandelaar samen op gestructureerde wijze een handprothese kiezen.

De landelijke PPP-Arm database bevat data van vrijwel alle armprothesen die de afgelopen acht tot tien jaar in Nederland zijn voorgeschreven. Er is tot dit moment echter nog te weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de protheses. Daardoor hebben revalidatieteams nog niet voldoende wetenschappelijk kennis om samen met de gebruiker te bepalen welke prothesehand wel of niet de meest geschikte voor hen is.

Het UMCG wil met de door ZonMW gesubsidieerde studie alle gegevens uit de PPP-Arm database te ontsluiten. Dit moet kennis opleveren over de mate van gepast gebruik van een handprothese en over de kosten. Dit moet meer inzicht geven in wat de juiste prothese bij de juiste persoon is als het gaat om functioneel gebruik, ontstaan van defecten en noodzaak tot reparaties. De kosten van protheses vallen uiteen in onderhoud, reparaties, levensduur van de prothese en de hoeveelheid zorg die een patiënt heeft.

Online keuzehulp
Onderzoeksleider Corry van der Sluis wil met de opgedane kennis uit de studie een online Keuzehulp gaan ontwikkelen. Deze keuzehulp moet onderdeel worden van het bestaande PPP-Arm protocol. Daardoor komen de resultaten van het onderzoek direct ten goede aan alle mensen die nu of in de toekomst een armprothese gebruiken.

(Bron:  www.icthealth.nl, 11 december 2018)

Written by

Mijn naam is Harry Dietz, ik ben van 1956, en al ruim veertig jaar actief binnen de Nederlandse gehandicaptenwereld als bibliothecaris, tekstschrijver en websitebouwer en -beheerder. Sinds 2014 ben ik redacteur van het magazine 'Kort&Krachtig!'. Sinds begin 2018 beheer ik de website van KMK.