Het laatste nieuws:

HomeGeen categoriePrivacybeleid KMK gepubliceerd

Privacybeleid KMK gepubliceerd

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van kracht geworden. Dit is een Europese verordening over de verwerking en bescherming van privacygegevens.
De AVG regelt de manier waarop organisaties. instanties en instellingen met de persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers, donateurs, burgers of cliënten moeten omgaan. Het komt er in het kort op neer dat organisaties zo min mogelijk persoonsgegevens mogen verwerken. om op die manier de kans zo klein mogelijk te maken dat er misbruik gemaakt kan worden van databestanden met persoonsgegevens.

De Vereniging KorterMaarKrachtig heeft naar aanleiding van de AVG een nieuwe privacyprotocol opgesteld.
De leden, donateurs en vrijwilligers hebben voortaan het recht om te weten welke gegevens in onze administratie aanwezig zijn. Bij het einde van het lidmaatschap mogen leden eisen dat al hun gegevens worden verwijderd.

Dat nieuwe protocol is hier als pdf-bestand te lezen: Privacybeleid Vereniging KorterMaarKrachtig versie 25 mei 2018

Written by

Mijn naam is Harry Dietz, ik ben van 1956, en al ruim veertig jaar actief binnen de Nederlandse gehandicaptenwereld als bibliothecaris, tekstschrijver en websitebouwer en -beheerder. Sinds 2014 ben ik redacteur van het magazine 'Kort&Krachtig!'. Sinds begin 2018 beheer ik de website van KMK.