Het laatste nieuws:

HomeOproepenOntwikkeling soft robotic prothesesocket

Ontwikkeling soft robotic prothesesocket

Anne Pasman is voor haar masterthesis Industrial Design Engineering bezig met het ontwikkelen van een soft robotic socket voor onderbeenprothesen. Het doel is om een socket te ontwikkelen die zich door de dag heen maar ook over een langere periode aanpast aan de vorm van het been. Voor dit project is Anne op zoek naar mensen die ervaring hebben met onderbeenprothesen en op verschillende momenten feedback willen geven. Het project wordt deels uitgevoerd bij AMOLF in Amsterdam en deels aan de Universiteit Twente.

Als u geïnteresseerd bent in het ontwerpproces of graag betrokken wordt bij nieuwe ontwikkelingen dan kunt u contact opnemen met Anne Pasman via a.pasman@student.utwente.nl.

Harde en zachte robotica
Op dit moment is er vooral harde robotica, waarbij starre materialen en constructies worden gebruikt die handelingen kunnen uitvoeren en kunnen reageren op de omgeving. Soft robotica is een nieuwere generatie robotica waarbij vooral zachte materialen, zoals rubber, worden gebruikt en die voornamelijk door lucht-, of vloeistofdruk kunnen veranderen van vorm en stijfheid en kracht kunnen uitoefenen op objecten.  Voor de prothese socket werkt Anne aan een ander materiaal dat een bepaalde stijfheid heeft en stabiel is maar wel van volume kan veranderen en daarmee de druk op het been kan aanpassen of stabiel houden zonder dat de stabiliteit van de prothese verloren gaat.

(Vereniging KorterMaarKrachtig plaatst deze oproep op haar website, maar heeft daar verder geen bemoeienis mee of oordeel over.)