Het laatste nieuws:

HomeWetenschap & ontwikkelingOnline noaberschap in Roessingh

Online noaberschap in Roessingh

Vandaag start Roessingh, Centrum voor Revalidatie met de introductie van WeHelpen. Roessingh speelt met dit online platform in op de behoefte van de revalidant en hun naasten aan extra hulp en begeleiding om de draad weer op te pakken na de revalidatie. Zowel Roessingh als WeHelpen geloven in informele zorg, burenhulp en noaberschap op een eigentijdse manier. Roessingh verbindt deze mensen door dit platform aan te bieden, tijdens en na de revalidatie.  

 

De wijzigingen in de langdurige zorg (vanaf 2015) vergroten het belang van mantelzorg en informele hulp. We gaan van een verzorgingsstaat naar een ‘participatiesamenleving’. Hier staan eigen regie, eigen kracht en participatie centraal. Mensen zullen in de toekomst langer thuis blijven wonen. Langer thuis wonen is een belangrijk onderdeel van de visie op duurzame zorg voor ouderen en chronisch zieken. De kwaliteit van de langdurige zorg aan kwetsbare mensen wordt meer afhankelijk van de bijdrage van mantelzorgers en vrijwilligers.

 

Daarom starten Roessingh, Menzis en de gemeente Enschede samen dit project. Voor de gemeente Enschede is WeHelpen een waardevol hulpmiddel bij het op gang brengen van een actief burgernetwerk van vrijwilligers die hun steentje bijdragen aan de samenleving. Voor Menzis, founding partner van WeHelpen, is WeHelpen een aanwinst voor de nazorg na revalidatie en als hulpmiddel om mantelzorgers te ontlasten.

 

WeHelpen is een online marktplaats voor vraag en aanbod van vrijwillige hulp binnen en buiten het bestaande netwerk van de revalidant. Revalidanten van Roessingh kunnen gebruik maken van een besloten omgeving binnen WeHelpen waarin zij een persoonlijke agenda met hulpvragen kunnen beheren. Zij krijgen vanuit Roessingh de nodige begeleiding om met WeHelpen te leren werken via therapeutisch computergebruik. Roessingh organiseert bovendien een groep van speciaal geselecteerde vrijwilligers, voor wanneer iemand een keer extra hulp nodig heeft of als er geen sociaal vangnet is. Ook voor mantelzorgers, die steeds zwaarder belast worden, is het een prettige gedachte om hierop terug te kunnen vallen. Uiteindelijk moet WeHelpen een duurzame plek krijgen in het terugkeerproces vanuit Roessingh naar huis.

 

 image004

  

Over Roessingh

Roessingh in Enschede is een gespecialiseerd revalidatiecentrum voor volwassenen en kinderen, dat gebruik maakt van de modernste hulpmiddelen en nieuwste revalidatietechnieken. Daarnaast is en blijft revalidatie maatwerk. De therapeuten van Roessingh stemmen daarom de behandelingen af op de cliënt met als doel deze met zijn of haar beperking zo goed mogelijk te laten functioneren.

 

Over Menzis

Menzis zorgverzekeraar is één van de founders van WeHelpen en erkent het belang van mantelzorgers in het betaalbaar houden van de zorg. Menzis is al langere tijd ambassadeur voor mantelzorg en ziet voor WeHelpen een plek in de langdurige zorg.

 

Over WeHelpen
WeHelpen is een online marktplaats voor het vinden en verbinden, organiseren en delen van hulp. WeHelpen maakt hulp zoeken, bieden en organiseren eenvoudigWeHelpen wil ervoor zorgen dat mensen elkaar vinden en dat elkaar helpen weer vanzelfsprekend wordt. Meer informatie vindt u op www.wehelpen.nl.

 

 

Written by

The author didnt add any Information to his profile yet