Het laatste nieuws:

HomeOproepenN.E.C. parateam zoekt sporters met een amputatie

N.E.C. parateam zoekt sporters met een amputatie

Ben of ken jij iemand die graag sport maar dat niet kan vanwege een amputatie? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De afgelopen jaren heeft het sportaanbod voor mensen met een beperking in het Rijk van Nijmegen een boost gekregen. In de praktijk zien we dat sport- en beweegdeelname van specifieke groepen, zoals mensen met een lichamelijke beperking achter blijven, wat maakt dat we de komende periode extra aandacht gaan besteden aan deze doelgroep. Vanuit deze gedachtegang én de wens om vernieuwend aanbod te creëren in het Rijk van Nijmegen, is het initiatief ontstaan om een N.E.C. Parateam op te starten.

Het N.E.C. Parateam richt zich op de doelgroep mensen met een amputatie in de bredere zin van het woord. Zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom die:

– meer in beweging willen komen
– acceptatie problematiek ervaren;
– lotgenoten willen treffen en ervaring willen delen

De leeftijdscategorie die wordt gesteld voor het team betreft 18+ jaar. Dit in verband met het gezamenlijk deelnemen aan evenementen, alsook het opdoen van nieuwe contacten. Er wordt getracht een groep van 10 personen te werven voor het team. Trainingen vinden plaats op woensdagochtend.

Aanmelden? ➡️ http://www.necmaatschappelijk.nl/parateam.