Het laatste nieuws:

HomeOproepenKorterMaarKrachtig zoekt nieuwe bestuursleden!

KorterMaarKrachtig zoekt nieuwe bestuursleden!

Vereniging KorterMaarKrachtig is op zoek naar een nieuwe secretaris en een nieuwe penningmeester voor het bestuur. Belangstelling? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met voorzitter Dirk Ruitenbeek, voorzitter@kortermaarkrachtig.com.

De taken van de secretaris bestaan onder andere uit het voorbereiden en notuleren van de bestuursvergaderingen, het verzorgen van de correspondentie en het bijhouden van het archief.
De penningmeester verzorgt de financiële administratie, maakt de jaarstukken en schrijft de verantwoording voor de subsidiegever.

Written by

Mijn naam is Harry Dietz, ik ben van 1956, en al ruim veertig jaar actief binnen de Nederlandse gehandicaptenwereld als bibliothecaris, tekstschrijver en websitebouwer en -beheerder. Sinds 2014 ben ik redacteur van het magazine 'Kort&Krachtig!'. Sinds begin 2018 beheer ik de website van KMK.