Het laatste nieuws:

HomeOproepenGezocht: mensen met een beenamputatie

Gezocht: mensen met een beenamputatie

Heeft u een beenamputatie ondergaan? En wilt u helpen de patiëntenzorg te verbeteren? Dan vragen wij u mee te doen aan ons wetenschappelijk onderzoek!

Doel van het onderzoek
Wij doen dit onderzoek om inzicht te krijgen in de belangrijkste dagelijkse bezigheden van mensen met een beenamputatie. Dit doen wij door middel van een vragenlijst. Wij hopen door dit onderzoek de behandeling en begeleiding van beenamputatie-patiënten te verbeteren.

De vragenlijst
De vragenlijst is anoniem. Het bevat vragen over algemene zaken (zoals bijvoorbeeld uw privé- en werksituatie), vragen over de amputatie en vragen over de prothese. Daarnaast worden er in de vragenlijst een aantal dagelijkse activiteiten genoemd. U kunt aangeven hoe belangrijk deze activiteiten zijn voor u. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Heeft u een beenamputatie boven de enkel ondergaan en wilt u ons helpen door de vragenlijst in te vullen? Dan kunt u een mail sturen naar L.van.schaik@umcg.nl. Hier kunt u ook terecht voor verdere vragen.


Revalidatiegeneeskunde Universitair Medisch Centrum Groningen.
Mede namens prof. Dr. J.H.B. Geertzen en dr. R. Dekker, revalidatieartsen
Loeke van Schaik en Sanne Hoeksema (onderzoekers)