Forumregels

HomeForumregels

Het forum van KorterMaarKrachtig is bedoeld voor ledemaat-geamputeerden en hun partners, familieleden en andere persoonlijk betrokkenen, en behandelaars zoals revalidatieartsen, therapeuten en instrumentmakers.

Lees onderstaande tekst aandachtig door, om zo op de hoogte te zijn van de forumregels en het gebruik van het forum. Wanneer u zich registreert, gaat u akkoord met deze regels.

Algemeen
Het forum is niet vrij toegankelijk om reden van privacy. De leden wisselen persoonlijk informatie uit op basis van vertrouwen. Het is niet de bedoeling dat iedere willekeurige bezoeker kan meekijken. We beoordelen elke nieuwe aanvraag om de sfeer vertrouwelijk te houden. Leden van de verenging worden in principe ook toegelaten tot het forum.

Behoort u tot de doelgroep en gaat u akkoord gaat met de onderstaande drie punten, dan wordt u toegelaten tot het forum:

  • vul volledig en naar waarheid het registratieformulier in, persoonlijke gegevens zoals adres en telefoonnummer, zijn alleen zichtbaar voor de moderatoren van het KMK-Forum
  • Schrijf een voorstelbericht in het profielveld “korte voorstelling van jezelf” , dit bericht wordt na toelating vrijgegeven op het forum en is voor alle leden zichtbaar.
  • Indien u nog geen lid bent van de vereniging, dan dient u uiterlijk  zes (6) maanden na registratie tevens lid te worden van de vereniging.

Forumregels
Alleen de eerder genoemde doelgroep krijgt toegang tot het forum. De forumbeheerders houden het forum vrij van ongewenste berichten.

Geplaatste berichten zijn de meningen/uitdrukkingen van de schrijver zelf. De vereniging KorterMaarKrachtig, of individuele medewerkers van de vereniging, zijn op geen enkele wijze persoonlijk of bedrijfsmatig verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van forumberichten.

Met het voltooien en versturen van je registratie gaat u ermee akkoord dat u het forum niet gebruikt voor aanstootgevende uitspraken, beledigingen, propaganda of politieke meningen en dat u zich gedraagt volgens Nederlandse wetgeving en de gangbare en algemeen geaccepteerde fatsoens- en omgangsregels.

De beheerders van dit forum zijn te allen tijde gerechtigd om geplaatste teksten en bijdragen te bewerken of zelfs te wissen, om zo de regels van dit forum na te kunnen leven. Als door een deelnemer misbruik wordt gemaakt van het forum, behouden wij ons het recht om deze gebruiker te verwijderen van het forum en ook in de toekomst verdere toegang te verbieden!

Zodra het beheerdersteam van mening is dat een lid bewust onjuiste aanmeldingsgegevens heeft gebruikt, zich voordoet als een ander persoon, de gegevens van het forum misbruikt, andere leden van het forum lastig valt, beledigt, ongewenst benadert of in diskrediet brengt, dan zal het beheerdersteam het bewuste lid – zonder nadere opgave van reden – onmiddellijk verwijderen van het forum.

Bij registratie, verklaart u akkoord te gaan met deze regels door onderaan een vinkje te plaatsen en klik op de button ‘accepteren’ om de registratieprocedure te vervolgen. U verklaart daarmee deze gehele pagina te hebben gelezen. U geeft tevens aan dat u de tekst en inhoud hebt begrepen en akkoord gaat met de procedures, zoals op deze pagina uiteengezet.

Tot ziens en veel (lees)plezier op het KorterMaarKrachtig forum, het beheerdersteam!