Het laatste nieuws:

HomeErvaringsverhalenErvaringen gezocht

Ervaringen gezocht

Wij zijn Philip de Haes en Imre Halkema, vierdejaars studenten bewegingstechnologie aan de Haagse Hogeschool. Binnen onze familiekringen hebben een aantal vervelende ziektebeelden geleidt tot onze interesse in de revalidatie. Philip; Mijn oom is onlangs overleden aan de gevolgen van ALS, Imre; Mijn opa is getroffen door een CVA. Daarnaast heeft onze gedeelde interesse in het menselijk lichaam en techniek hebben geleidt tot een opdracht die zorg en techniek dichter bij elkaar brengt.

We zijn bezig met een afstudeerproject voor Sophia Revalidatie in Den Haag. Hiervoor moeten wij een adviesrapport opstellen voor de inrichting van een State of the Art proefwoning, daarbij gebruik makend van domotica toepassingen. Onder domotica verstaan wij (Technologische automatisering t.b.v. beperkingen, bijvoorbeeld automatische deuren; gordijnen; dwaaldetectie; etc. Wij doen dit i.s.m. het team van het Smart Lab, opdrachtgever is Arend de Kloet.

In verband met ons afstudeerproject zijn wij op zoek naar personen en/of mantelzorgers die ons van informatie kunnen voorzien omtrent ADL beperkingen bij de volgende ziektebeelden: NAH/CVA, ALS, MS, amputatie en dwarslaesie.

Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat patiënten langer en meer comfortabel zelfstandig kunnen wonen en met optimale eigen regie. Domotica lijkt hier een belangrijke toegevoegde waarde in te hebben. Door middel van een adviesrapport moet duidelijk worden welke domotica producten geschikt zijn per ziektebeeld, hoe de proefwoning bij Sophia Revalidatie hiermee uitgerust kan worden en welke oefenmogelijkheden dit biedt.

De huidige techniek is in staat om ondersteuning te bieden in het dagelijks leven echter ontbreekt de specifieke vraag naar domotica vanuit de zorg. Wij proberen de brug te slaan tussen zorg en techniek.

Hieronder stellen we een aantal open vragen waarbij we u zoveel mogelijk aan het woord willen laten. We willen dit project graag benaderen vanuit het standpunt van de getroffenen. Daarnaast bent u vrij om overige opmerkingen te plaatsen.

1) Welke aandoening heeft u? (Om welk lichaamsdeel/delen gaat het?)

2) (Optioneel) Wat was de aanleiding van de aandoening?

3) Welke ADL beperkingen heeft u ervaren? (ADL = Algemene dagelijkse levensverrichtingen). Denk hierbij aan: Communicatie, mobiliteit, persoonlijke verzorging, dagbesteding, relaties en veiligheid.

4) Zijn er eventuele aanpassingen geïmplementeerd in uw woonomgeving? Zo ja, welke aanpassingen en hoe bevallen deze?

5) Welke beperkingen worden ervaren door de mantelzorger/ partner/ familie?

6) Stel op technologisch gebied is alles mogelijk. Wat zou u dan graag willen toevoegen aan uw woon omgeving.

Gelieve uw antwoorden op te sturen naar:

Naam: Philip de Haes Email: haasjepip@hotmail.com

Written by

The author didnt add any Information to his profile yet